965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

Des de SINMA, l’empresa encarregada de la gestió de residus d’Ondara i Beniarbeig, s’ha detectat que alguns dels residus dipositats al Punt de Recollida (Ecoparc) d’Ondara provenen d’activitats industrials. És per això que es vol recordar que el Punt de Recollida és només per a residus de tipus domèstic, ja que els residus industrials, per la seua naturalesa, composició i quantia, les instal·lacions no disposen dels recursos suficients per al seu òptim tractament.

D’aquesta manera, s’ha establert una taula on hi figuren els residus que sí que poden dipositar-se, com la quantitat setmanal que cada usuari pot aportar. Per exemple, s’estima que dels electrodomèstics com frigorífics i llavadores, tan sols se’n pot dipositar un a la setmana, pel que fa als mobles (taules, cadires, armaris, sofàs, etc) podran ser-ne dos i en el cas de bombetes i tubs fluorescents es permetrà fins a cinc unitats.

Al mateix temps, es recorda que el Punt de Recollida està situat al carrer Thomas Edison, 25 d’Ondara, de dilluns a dissabte de 7:30 a 13:00 i també es pot contactar al telèfon 965 085 045.

Pin It on Pinterest