Es reinverteix el pressupost de les Festes 2020

Notícies, Notícies Destacades, Noticies Festes, Subvencions

Home » Notícies » Es reinverteix el pressupost de les Festes 2020

La cancel·lació de les Festes 2020 ha fet que el consistori haja decidit adaptar la partida pressupostària per a dedicar-la a inversions per millorar les vies públiques i altres despeses derivades de la pandèmia.

La decisió plenària es va fer a finals de 2020 i va quedar de la següent manera:

Pressupost Festes 2020:

 • Despeses Festes Patronals: 10.500 €
 • Aportació Comissió Festes 2020: 37.500 €
 • Aportació Penya Taurina 2020: 16.000 €

Total 64.000

Nous projectes:

 • Vorera i serveis Avinguda de la Rectoria: 17.034,94 €
 • Adquisició Material higienicosanitari COVID-19: 6.000,00 €
 • Vorera Carrer Montgó: 2.500,00 €
 • Mur contenció Avinguda de la Rectoria: 2.168,61 €
 • Vial connexió Avinguda Dénia amb Carrer Sénia: 1.915,01 €
 • Aportació a el pla provincial estalvi energètic 2016: 1.579,35 €
 • Xarxa sanejament soterrani auditori: 3.814,78 €
 • Ampliació coordinació seguretat i salut: 12.603,36 €
 • Retolació auditori (part no subvencionada): 2.702,07 €
 • Xarxa protecció camp de futbol 932,46 €
 • Altres inversions: 12.749,42 €

Total: 64.000,00 €

Et pot interessar:

Skip to content