965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori disposa de dos plans d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis. Les ajudes se situen en vora el 40% de la inversió, encara que aquest percentatge pot variar, i es poden acollir tan els edificis de propietat unifamiliar com els comunitaris.

1. Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Està destinada a edificis que siguen anteriors a 1996, excepte en el cas de que siga una actuació d’accessibilitat. Seran subvencionables actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, parets mitgeres o retirada d’amiant, també la instal·lació o renovació d’ascensors, remuntadors de rampes, senyalització i video-porters. Documentació completa: Accessibilitat

2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Entre les intervencions subvencionables es troben aquelles relacionades amb l’envolupat tèrmic (envidriament de buits, substitució de fusteries, ombreig, etc.). instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració o aigua calenta d’ús sanitari, instal·lació d’equips d’energies renovables (p.e. panells solars tèrmics), instal·lacions de sistemes d’il·luminació (LED, sistema de control d’encesa, aprofitament de llum natural, etc.), afavoriment de l’estalvi d’aigua (sistemes d’aprofitament d’aigües grises, separació d’aigües, etc.), mecanismes de recollida i separació dels residus domèstics a l’interior dels domicilis i l’adaptació de jardins a espècies de baix consum hídric, millorar la permeabilitat del sòl i l’eficiència dels sistemes de reg.Documentació completa: Eficiència energètica