965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Bar Nou Girona

 

Adress: Avinguda de la Pau, 5

 

 

Phone: 633 555 961

 

 

More information:

Schedule: Todos los días de 6:45 a 22:00

 

Daily menu. Dom. Colombian specialty. Chickens on request

The new Girona is located in a strategic place, in front of the town hall, opens to the square of 9 de Octubre with a terrace that allows to enjoy the square and the adjoining promenade. It is a well-liked place, both as a cafeteria and for its daily menus. In addition, it emphasizes its offer of Sunday with specialties Colombian and the chickens by order.

Location on the map

 

Bar Nou Girona

Direcció: Avinguda de la Pau, 5
Tel: 633 555 961
Més informació:

Horari: Tots els díes de 6:45 a 22:00

Menú diari. Dom. Especialitat colombiana. Pollastres per encàrrec

El Nou Girona està situat en un lloc estratègic, davant de l’ajuntament, s’obre a la plaça del 9 d’octubre amb una terrassa que permet gaudir de la plaça i del passeig contigu. És un lloc ben apreciat, tant com cafeteria com pels seus menús diaris. A més, destaca la seva oferta de diumenge amb especialitats colombianes i els pollastres per encàrrec.

Ubicació en el mapa

Bar Nou Girona

Dirección: Avinguda de la Pau, 5

Teléfono: 633 555 961

Más información:

Horario: Todos los días de 6:45 a 22:00

Menú diario. Dom. especialidad colombiana. Pollos por encargo

El Nuevo Girona está situado en un lugar estratégico, frente al ayuntamiento, se abre a la plaza del 9 de Octubre con una terraza que permite disfrutar de la plaza y del paseo contiguo. Es un lugar bien apreciado, tanto como cafetería como por sus menús diarios. Además, destaca su oferta de domingo con especialidades colombianas y los pollos por encargo.

Ubicación en el mapa

Pin It on Pinterest