965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

Durant els últims anys les xifres de població s’han situat per dalt dels 1.900 habitants i amb una tendència de creixement lleugera però constant. És per això que és normal que la curiositat convide a preguntar-se si ja s’ha arribat a la xifra de 2.000 habitants.

Abans que res, cal tenir en compte que la tasca de recompte poblacional la duen a terme diversos organismes, amb criteris i valideses diferents. En primer lloc està l’Ajuntament de Beniarbeig, que s’encarrega del padró municipal i per una altra banda, es troba l’INE (Instituto Nacional de Estadística). Són les dades de l’INE les que són tingudes en compte per a la resta d’organismes i institucions oficials, com diputacions provincials o governs autonòmics.

D’aquesta manera, la xifra de població que presenta l’INE a finals de desembre referent a l’1 de gener del mateix any és la que té validesa per al següent any. Per exemple, en el cas de Beniarbeig durant tot aquest 2019 la xifra que es té en compte és la de l’1 de gener de 2018, que determina la població beniarbegina en 1.983 persones (978 dones i 1.005 homes). A hores d’ara al padró municipal hi consten 2.107 persones i la xifra proposada per l’INE, encara de manera provisional, també supera els dos milers, per la qual cosa tot apunta a que a partir d’ara ja es podrà afirmar que Beniarbeig és un poble de més de 2.000 hab.

Però, més enllà del valor simbòlic que té sobrepassar aquesta xifra redona, també tindrà algunes repercussions en la gestió municipal. Per exemple, el ple municipal passarà de 9 a 11 càrrecs electes per als següents comicis locals. També tindrà efectes sobre les subvencions, ja que existeixen casos on les subvencions valoren el número d’habitants i d’altres on la quantitat subvencionable passarà del 95% actual al 80% que correspon als municipis de més de 2.000 hab. L’increment poblacional també implica una major activitat humana, que sempre pot facilitar la implantació i consolidació d’alguns serveis i pel que fa al tracte fiscal per part de l’estat, aquest aportarà alguns ingressos més a través del Fons de Cooperació Municipal, ja que el seu import es determina pel nombre d’habitants.

A més, a banda de l’increment de ciutadans, en l’anàlisi demogràfic de Beniarbeig també destaca el descens de la mitjana d’edat durant els últims vint anys. D’aquesta manera, en 1998 al municipi hi havia 1.206 hab. amb una mitjana d’edat que se situava en 62, una població clarament envellida en comparació amb la mitjana espanyola que estava en aquells moments en 39,25. D’ençà, l’augment de la població ha anat acompanyat d’un rejoveniment demogràfic que ja en 2008, amb 1.900 hab., havia descendit fins als 50 anys de mitjana d’edat i que continuaria descendint de forma constant fins al dia de hui, on la mitjana és de 43,5. Una xifra que es correspon de manera quasi exacta a l’actual mitjana espanyola de 43,35 anys.