965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Els propers 10 i 11 de novembre de 2018 el Prado d’Ondara acollirà la quarta edició d’un encontre que enguany suposarà un aparador i alhora homenatge al paisatge de la Marina Alta

Tècniques, tècnics, regidores i regidors de l’àrea de Turisme de tota la Marina Alta s’han reunit hui a la seu de la MACMA per debatre les línies que guiaran el 10 i 11 de novembre de 2018 la quarta fira comarcal. Un encontre que ve precedit per la fira introductòria de 2015, la de temàtica gastronòmica de 2016 i la dels vins de 2017: reeixides cites en què ja es traçaren les directrius per potenciar la comarca per mitjà del lema La Marina Alta amb els 5 sentits. En aquest sentit, després de l’olfacte –els vins de la Marina Alta– i el gust –la nostra cuina–, la vista –i, consegüentment, el paisatge de la Marina– és un dels sentits més transversals a l’hora de divulgar i vertebrar el conjunt de la comarca.

En aquest sentit, el títol de l’encontre d’enguany serà la IV Fira Marina Alta amb els 5 sentits: La vista, el nostre paisatge. Així mateix, el gerent de la MACMA, Jovi Lozano-Seser, ha coordinat una reunió en què l’alcalde d’Ondara i regidor de Promoció Econòmica del municipi José Ramiro ha contextualitzat la proposta de programar un any més aquest esdeveniment comarcal dins del marc de la fira ondarenca per tal d’aprofitar una infraestructura pública –El Prado–, la qual no suposa cap despesa per als pobles i entitats que hi participen. D’altra banda, des de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, entitat coordinadora del fòrum comarcal, s’han avançat els punts principals en què es fonamentarà la fira d’enguany: àmbits com el turisme sostenible, les rutes senderistes o el medi ambient, entre d’altres.

Preceptes que es desenvoluparan al llarg de tot el cap de setmana per mitjà de tallers i activitats i, sobretot, a través dels estands dels ajuntaments i Oficines de Turisme que composaran un aparador immillorable per representar el paisatge de la Marina Alta.

Los próximos 10 y 11 de noviembre de 2018 el Prado de Ondara acogerá la cuarta edición de un encuentro que este año supondrá un escaparate i homenaje al paisaje de la Marina Alta

Técnicas, técnicos, concejalas y concejales del área de Turismo de toda la Marina Alta se reunieron hoy en la sede de la MACMA para debatir las líneas que guiarán el 10 y 11 de noviembre de 2018 la cuarta feria comarcal. Un encuentro que viene precedido por la feria introductoria de 2015, la de temática gastronómica de 2016 y la de los vinos de 2017: exitosas citas en las que ya se trazaron las directrices para potenciar la comarca mediante el lema La Marina Alta con los 5 sentidos. En este sentido, tras el olfato -los vinos de la Marina Alta- y el gusto -la nuestra cocina-, la vista y, consecuentemente, el paisaje de la Marina- es uno de los sentidos más transversales a la hora de divulgar y vertebrar el conjunto de la comarca.

En este sentido, el título del encuentro de este año será la IV Feria Marina Alta con los 5 sentidos: La vista, nuestro paisaje. Asimismo, el gerente de la MACMA, Jovi Lozano-Seser, ha coordinado una reunión en la que el alcalde de Ondara y concejal de Promoción Económica del municipio José Ramiro ha contextualizado la propuesta de programar un año más este evento comarcal dentro del marco de la feria ondarense para aprovechar una infraestructura pública -El Prado-, la cual no supone ningún gasto para los pueblos y entidades que participan. Por otra parte, desde la Mancomunidad Cultural de la Marina Alta, entidad coordinadora del foro comarcal, se han adelantado los puntos principales en los que se fundamentará la feria de este año: ámbitos como el turismo sostenible, las rutas senderistas o el medio ambiente, entre otros.

Preceptos que se desarrollarán a lo largo de todo el fin de semana por medio de talleres y actividades y, sobre todo, a través de los stands de los ayuntamientos y Oficinas de Turismo que compondrán un escaparate inmejorable para representar el paisaje de la Marina Alta.

Pin It on Pinterest