965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

L’Ajuntament de Beniarbeig ha iniciat com tots els anys una campanya de control de panderoles, sobretot de la panderola roja (Periplaneta americana), de la que s’han detectat alguns focus. El dia 6 d’abril es va procedir a la primera intervenció i en aquests dies de juny tindrà lloc la segona fase del tractament.

Al mateix temps, també és important controlar aquest insectes en els habitatges. Per evitar la seua presència i reproducció és convenient revisar clevills i xicotetes fuites d’aigua en les canalitzacions del domicili, ja que aquests espais són el seu hàbitat predilecte. També, per tal de no facilitar-los aliment és convenient no deixar restes de material orgànic accessible, com restes de menjar, poals de fem oberts, acumulacions de papers en llocs humits, menjar de mascotes, etc.

El Ayuntamiento de Beniarbeig ha iniciado como todos los años una campaña de control de cucarachas, sobre todo de la cucaracha roja (Periplaneta americana), de la que se han detectado algunos focos. El día 6 de abril se procedió a la primera intervención y en estos días de junio tendrá lugar la segunda fase del tratamiento.

Al mismo tiempo, también es importante controlar este insectos en las viviendas. Para evitar su presencia y reproducción es conveniente revisar grietas y pequeñas fugas de agua en las canalizaciones del domicilio, ya que estos espacios son su hábitat predilecto. También, con el fin de no facilitarles alimento es conveniente no dejar restos de material orgánico accesible, como restos de comida, cubos de basura abiertos, acumulaciones de papeles en lugares húmedos, comida de mascotas, etc.

Pin It on Pinterest