965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

 

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 5 dies hàbils a comptar des de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig, sense perjudici de la publicació a la BDNS i de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el términi finalitza el 6 d’octubre de 2022.

Bases y Convocatoria para la Concesión de Subvenciones

Solicitud Adhesión Campaña Bono Consumo 2022

Autorizacion adhesión bono consumo 2022

L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Condicions de participació:

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronat amb anterioritat al 3 de juny del 2022 i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.

2. Ser major de 18 anys abans del 3 de juny de 2022.

3. Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

Recollida de bons a l’Ajuntament: Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total d’1 “bo-consum” per habitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data 3 de juny de 2022 (sempre que compleixin allò establert a les presents bases).

Es donarà un “bo-consum” per un valor de compra de 10 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya.

En cas que finalitzada la campanya s’hagin produït excedents es procedirà a realitzar un altre repartiment els dies següents a la finalització de la campanya, amb un màxim de dos bons més per habitant (condicionat a la disponibilitat de crèdit), sempre que es compleixin els requisits exigits en aquestes bases, i sense que això doni lloc a una nova convocatòria.

Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 11 a 13 hores de dilluns a divendres a l’Ajuntament ubicat a Plaça 9 d´octubre, havent de presentar l’original del document d’identitat. El lliurament es farà des del 7 d’octubre fins al 31 d’octubre.

Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum” podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:

• Autorització signada pel titular representat.

• DNI original del titular representat.

7. Activitat subvencionable

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.

8. Utilització dels bons

Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, del 7 d’octubre al 23 d’octubre inclusivament. En cas d’existència de crèdit s’obrirà un nou període de 24 d’octubre a 31 d’octubre.

Es pot utilitzar més d’un abonament per compra i cada abonament s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.

Arribada la data del 31 d’octubre, el bo quedaran sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El martes 15 de marzo, Beniarbeig recibió la vista Javier Gutiérrez, quien en su condición de Diputado de Infraestructuras y Asistencia en Municipios, quiso seguir de primera mano las inversiones que la Diputación de Alicante ha realizado en el municipio durante esta legislatura. Una inversión que se sitúa en más de 1,1 millones de euros, y entre los que destacan los 720.000 € que el ente provincial ha invertido en el Teatre-Auditori. Gutiérrez contó con el alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, como anfitrión, con quien de forma conjunta pudieron repasar algunas de estas inversiones, como la de los nuevos contenedores soterrados, a la vez que pudieran conversar en torno a las necesidades actuales de pequeñas localidades como Beniarbeig y de las acciones que tiene destinadas la Diputación de Alicante para este tipo de municipios.

La Caminata Solidaria recauda más de 500€

La Caminata Solidaria recauda más de 500€

La mañana del domingo 13 de marzo unos 300 participantes respondieron a la convocatoria de la Asociación de Amas de Casa de Beniarbeig para celebrar el Día de la Mujer. El acto empezó desde la plaza del 9 de Octubre, donde los participantes se concentraron y desde donde la concejala de igualdad, Sara Gil Peretó, leyó el manifiesto para conmemorar el día. Seguidamente, desde la asociación local se hizo entrega de los 564€ recaudados en las inscripciones en la delegada de Ondara de la Asociación Española Contra el Cáncer.

A continuación, los participantes iniciaron una caminata por las calles del pueblo que contaba con dos itinerarios, uno de 2km y otro de 4km. Una vez terminada la caminata, las amas de casa ofrecieron almuerzo para todos los participantes.

The Reading Club joins the Year of Fuster with el Diccionari per a ociosos

The Reading Club joins the Year of Fuster with el Diccionari per a ociosos

The Encontres a Beniarbeig programme dedicated to Joan Fuster has been the perfect excuse for the Reading Club to experience the genre of the essay. The author uses this genre to express his ideas around a theme and, as is the case with Fuster, they recognise his ideas and reflections on politics, history, culture, literature and sexuality.

The choice of el Diccionari per a ociosos (1964) from all of the options available from Fuster’s bibliography was a recommendation of Tomàs Llopis, teacher and member of the committee of the Encontres a Beniarbeig, who also offered to lead the reading sessions. Firstly there was an introduction to the work and the biography of Fuster, in which Llopis explained Fuster’s writing style and how the reader should tackle reading the book. The second session took place on 23rd February, when they reread some of the sections of the book and Llopis helped to unravel some of the meanings of Fuster’s words for the members of the group.

The readers were agreed on the density and richness of his reflections and on how they invite the reader to think. Reading the book was demanding and not easy, but it questioned the receiver of his words to enable the latter to re-evaluate certain visions and concepts, with the addition of more than one smile with his constant touches of humour.

The next book for the Reading Club will be Noruega (2020), by Rafa Lahuerta Yúfera, an autobiographical novel which has become a bestseller in Valenciano in recent years. As always, the Reading Club is open to anyone who wants to take part.

The members of Juntos por Beniarbeig raise money and collect rubbish

The members of Juntos por Beniarbeig raise money and collect rubbish

In November last year the association Juntos por Beniarbeig organised a charity market in the village square. In spite of the bad weather over the two days of the market, they raised about 480€ , and a few days later, two representatives of the association, Daniel Esperanza and Sally Heath, along with the councillor for Social Services, Christine Cook, visited the headquarters of AMADEM in Pedreguer to hand over the money raised. AMADEM is a non-profit making association which safeguards the rights of people suffering from mental illness, and the money raised will be used to support their work with people living in this area.

On Saturday 12th February some 12 members of the association devoted a couple of hours to collect rubbish in and around the village. They cleaned the whole of the Avenida de la Rectoría from the school to the roundabout which leads up to Monte Corona, and then they walked down to the park at the bottom of the pensionistas’ car park. They identified more areas in need of cleaning and the litter pick will be repeated on 12th March. The meeting point is the plaza 9 d’octubre at 10am.

The association is organising a trip to Valencia on 7th May, with the options of going to the city centre, to the Oceanográfico or to a shopping centre. More information shortly.

If anyone wants more information about the association and its activities, call Daniel (655 38 16 56 Spanish) or Sally (616 23 72 86 English)

Pin It on Pinterest