965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social

Des de Creama, s’ha elaborat una guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social entre els diferents agents del territori, especialment dirigit a pimes i emprenedors que, com a agents del territori, tenen la capacitat de transformar la nostra economia cap a un model sostenible i respectuós amb el medi ambient i la ciutadania.

La guia d’indicadors per a pimes conté diferents mesures i bones pràctiques que es poden aplicar sense grans esforços econòmics de forma que, les pimes i micropimes del territori, també es senten part d’eixe canvi i siguen conscients que les coses comencen la seua transformació també des de baix.

El Bar de la parada d’autobusos s’oferta a arrendament

L’Ajuntament de Beniarbeig ha obert el termini per presentar ofertes per a l’arrendament del Bar de la parada d’autobusos. El termini de presentació d’ofertes és fins divendres 14 d’octubre a les 13:30 i poden realitzar-se de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic o de forma presencial a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (dilluns a divendres de 9:30 a 13:30).

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació (en format PDF): 20220922_DOC_CD2022-179441 – Publicació PLEC

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació directament en la Plataforma de Contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=v8xi39lIc8suf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

El diputat Javier Gutiérrez coneix de prop les inversions de la Diputació

El diputat Javier Gutiérrez coneix de prop les inversions de la Diputació

El dimarts 15 de març, Beniarbeig va rebre la vista Javier Gutiérrez, qui en la seua condició de Diputat d’Infraestructures i Assistència a Municipis, va voler seguir de primera mà les inversions que la Diputació d’Alacant ha realitzat en el municipi durant aquesta legislatura. Una inversió que se situa en més d’1’1 milions d’euros, i entre els que destaquen els 720.000€ que l’ens provincial ha invertit en el Teatre-Auditori. Gutiérrez va comptar amb l’alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, com a amfitrió, amb qui de manera conjunta van poder repassar algunes d’estes inversions, com les dels nous contenidors soterrats, alhora que pogueren conversar al voltant de les necessitats actuals de xicotetes localitats com Beniarbeig i de les accions que té destinades la Diputació d’Alacant per a aquest tipus de municipis.

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022.

Objeto. La presente convocatoria tiene como fin establecer ayudas económicas que contribuyan a paliar el coste de los desplazamientos a los estudiantes que cursen estudios universitarios de grado o formación profesional de ciclo superior, en modalidad presencial, en centros situados fuera del término municipal de Beniarbeig.

Cuantía de las ayudas. La cuantía de la ayuda será la siguiente:

 1. De 200,00 euros como máximo a cada beneficiario cuando la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudios sea hasta 40 kilómetros.
 2. De 400,00 euros como máximo cuando esta distancia sea superior a 40 kilómetros.

En el caso de que el número de beneficiarios supere el importe que como máximo se puede otorgar, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los peticionarios de la subvención, del importe global máximo destinado a esta convocatoria.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

 1. Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación e información requeridas, se presentarán mediante modelo normalizado (ANEXO I) habilitado a este efecto y disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Beniarbeig (www.beniarbeig.sedelectronica.es) y se realizará únicamente por medios electrónicos en aplicación de lo que se dispone en el artículo 14.3 de la LPACAP.
 2. El plazo de presentación será del 15 de febrero al 15 de marzo ambos inclusive.

Documentación:

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

La Vicepresidència I Conselleria d’Igualtat I Polítiques Inclusives, mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la directora de l’Institut Valencià de les Dones ha concedit una ajuda en règim de concessió directa per al desenvolupament del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys” a l’Ajuntament de Beniarbeig per import de 20.447,04 euros. Aquesta subvenció es finança amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables.

Les iniciatives que posarà en marxa l’Ajuntament de Beniarbeig des de la Regidoria d’Educació per afavorir la conciliació de les famílies amb fills I filles menors de 14 anys són:

– Escola d’Hivern (Tallers Nadalencs), aquesta activitat s’ha desenvolupat al CEIP Benicadim durant els dies de vacances escolars de desembre de 2021, amb una participació de 30 xiquets i 8 xiquetes amb edat de 3 a 13 anys. Cal ressaltar que s’han complit els objectius que no eren altres que fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup, desenvolupant valors de respecte, tolerància, cooperació I solidaritat mitjançant la participació activa en les activitats proposades.

– Escola d’Estiu, està prevista per als mesos de juliol I agost a les instal·lacions del CEIP Benicadim i va dirigida a xiquets I xiquetes amb una edat entre 3 I 13 anys. Els objectius que es pretenen aconseguir són: fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup (els mateixos que a l’Escola d’Hivern, però aprofundint més en tots els conceptes).

L’habilitació d’aquestes ajudes pretén ajudar a pal·liar els efectes negatius en la vida laboral, personal i familiar que han provocat les restriccions vingudes amb la pandèmia, especialment en les dones, en tant que són els qui de manera majoritària assumeixen la càrrega de cures familiars I domèstiques, segons recull la introducció del decret 178/2021 que aprova les bases d’aquestes subvencions.

Activat l’accés gratuït a internet Wifi4EU a espais públics de Beniarbeig

L’Ajuntament de Beniarbeig ja té activada la xarxa WiFi4EU, un projecte finançat per la Unió Europea, que té com a objectiu proporcionar a residents i visitants accés a internet d’alta qualitat a través de punts d’accés Wi-Fi gratuïts ubicats en espais públics.

S’ha instal·lat la connexió als següents espais públics:

 • Ajuntament de Beniarbeig
 • Biblioteca
 • Centre Cultural
 • Club de Pensionistes
 • Consultori Mèdic
 • Teatre – Auditori
 • Plaça 9 d’octubre
 • Plaça de l’AJuntament
 • Plaça Canonge José Gomar
 • Recinte Firal
 • Passeig Jaume I
 • Espai Cultural

El procés de connexió és senzill ,activa la connectivitat wifi del terminal que vulguis connectar, buscar la xarxa WiFi4EU, connecta i polsa a “LOGIN” per tenir accés.

Pin It on Pinterest