965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

El Bar de la parada d’autobusos s’oferta a arrendament

L’Ajuntament de Beniarbeig ha obert el termini per presentar ofertes per a l’arrendament del Bar de la parada d’autobusos. El termini de presentació d’ofertes és fins divendres 14 d’octubre a les 13:30 i poden realitzar-se de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic o de forma presencial a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (dilluns a divendres de 9:30 a 13:30).

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació (en format PDF): 20220922_DOC_CD2022-179441 – Publicació PLEC

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació directament en la Plataforma de Contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=v8xi39lIc8suf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Convocatòria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que el COVID-19 està suposant sobre Pimes, Micropimes, Xicotets Empresaris Autònoms i Professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic produït pel COVID-19. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Finançament. 1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 25.377,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 suposa sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi per a l’anualitat 2022.
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.usive.

Bases, model sol·licitud i annexos:

Bases reguladores de la convocatòria Sol·licitud de participació Annex compte justificatiu Annex representació Declaració de minimis Publicació BOP
L’extracte de la convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 152 de l’11 d’agost de 2022, per tant l’últim dia per presentar les sol·licituds és el 26 d’agost de 2022.

 

Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es
LABORA aporta 12 contractes a la plantilla municipal

LABORA aporta 12 contractes a la plantilla municipal

Durant aquest estiu la plantilla de treballadors està veient-se reforçada gràcies a diversos programes de LABORA, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, amb el que estan realitzant-se una dotzena de contractes d’entre sis i dotze mesos.

D’aquesta manera, l’1 d’agost el programa EMDONA incorporava a quatre dones per a tasques de neteja durant nou mesos, el que representa una aportació quantitat de 56.314,44€ per part de l’ens autonòmic. El mateix dia també se sumà un obrer, en aquest cas per part del programa EXPLUS, amb un contracte d’una durada d’un any i un valor de 25.811,31€. Les incorporacions d’agost també han comptat amb una persona de manteniment del programa EMPUJU per a un any i 21.980,59€ de contracte.

Pròximament, l’1 de setembre serà el torn d’EMERGE, a través del qual sis persones s’incorporaran a tasques de prevenció d’incendis amb un contracte per valor de 66.000€. Amb això se suma una aportació total per part de LABORA de 170.106,34€, els quals inclouen tant els sous dels treballadors com les corresponents aportacions a la seguretat social de l’Ajuntament de Beniarbeig.

 

Escola d’Estiu 2022

Escola d’Estiu 2022

Un año más, la Concejalía de Educación organiza la Escuela de Verano, para que los niños de Beniarbeig dispongan de actividades durante el mes de julio y la primera quincena de agosto. El horario es de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes y pueden participar los nacidos entre el 2010 y el 2018. La cuota de inscipción es de 20€ para julio y 10€ para agosto y las inscripciones pueden realizar-se a través de este enlace: https://com-a-casa.es/escola-destiu-beniarbeig

Pin It on Pinterest