965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español
Christmas in Beniarbeig is more Christmas

Christmas in Beniarbeig is more Christmas

This year your Christmas shopping bears a prize, as from 1st to 23rd December, with any purchase in the local shops and bars, you will be entered into a draw for a basket of goods with a value of more than 200€.To take part, you have to collect receipts for a total value of 40€ from the participating establishments, then pop them into an envelope with your name and a telephone number. The draw will take place on 23rd December.

By doing this, Beniarbeig Town Hall is encouraging people to buy locally at a key time for these businesses, and at the same time helping to launch the creation of Beniarbeig’s Asociación de Comerciantes y Empresarios.

Información pública de la propuesta de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de la Ordenanza Municipal sobre Ordenanza Reguladora del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El borrador de la Ordenanza podrá ser consultado en el Portal Web del Ayuntamiento de Beniarbeig (https://www.beniarbeig.es) y en el portal de Transparencia del Ayuntamiento (https://beniarbeig.sedelectronica.es/transparency/) en el apartado de <<Normativa / Proyectos en tramitación>>.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de diez días contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La connexió dels pous de Benihome i Hortes garantirà l’abastiment d’aigua

La connexió dels pous de Benihome i Hortes garantirà l’abastiment d’aigua

Aquesta setmana han començat les obres que dotaran a Beniarbeig d’un nou pou d’aigua potable. De fet, el passat divendres 23 de febrer, els responsables municipals van visitar el lloc al costat dels tècnics del projecte i de l’empresa adjudicatària, entre el qual es troba Fernando Pérez Calvo, redactor del projecte.

Amb aquesta finalitat es pretén connectar amb una canonada el pou d’Hortes i el de Benihome. L’obra l’executa la Diputació d’Alacant, qui la finança al 95% d’un pressupost de 60.500 €. Es tracta de la primera fase de l’obra denominada “Instal·lació electromecànica del pou Hortes de Beniarbeig i conducció d’impulsió fins al pou Benihome”, el projecte ja ha estat redactat pels tècnics de Cicle Hídric de la diputació. Aquest any l’ajuntament ha sol·licitat també la subvenció per a completar la resta de l’obra, amb una segona fase que inclou les instal·lacions necessàries per posar en funcionament el pou Hortes. Amb aquest projecte el poble tindrà garantit el subministrament d’aigua potable, en disposar d’un pou de reserva que podrà entrar en servei quan l’estadi dels altres dos pous (Benihome i Massils) ho exigeixin, unes intervencions que estan pressupostades en 185.000 €.

Més de 800 persones van utilitzar en 2017 l’Àrea Recretaiva del Riu Girona

Més de 800 persones van utilitzar en 2017 l’Àrea Recretaiva del Riu Girona

Com ja s’ha comentat en anteriors altres ocasions, l’Àrea Recreativa del Riu Girona és un servei que està disponible per a tota la ciutadania com a espai d’esbarjo. Poden fer ús d’aquest equipament els residents i els no residents, els primers tan han de dipositar una fiança de 20€ i per als que no siguen residents, tindrà un cost de 25€, a banda de la fiança. Les instal·lacions disposen de barbacoes, taules, lavabos i servei d’aigua, també compta amb un parc infantil i un skatepark, amb la qual cosa és un espai molt adient per famílies amb xiquets. Per als tràmits i qualsevol dubte al respecte, es pot fer contactar amb l’ajuntament.

Durant el passat any 2017, aquest servei va ser utilitzat 39 voltes i van passar 800 persones, sense comptar els actes organitzats per l’ajuntament. De tots aquests dies d’ús, el 87% de les sol·licituds van ser fetes per usuaris residents a Beniarbeig i el 13% restant per no residents.

La plantilla se serveis es reforça amb 4 contractes del SERVEF

La plantilla se serveis es reforça amb 4 contractes del SERVEF

El passat divendres 15 de de desembre es van incorporar quatre nous treballadors a l’àrea de serveis de la plantilla municipal. Desenvoluparan tasques de neteja, pintura i construcció durant un període de sis mesos. Pel que fa a la seua contractació, s’ha realitzat a travès dels programes SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i s’emmarquen dins dels programes EMCORP i EMCORD del SERVEF.

Pin It on Pinterest