965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Aquest estiu s’han incorporat cinc nous treballadors a l’Ajuntament de Beniarbeig a través dels programes EMPUJU i EMCUJU, una actuació cofinançada per la Generalitat Valenciana i el Fons Social Europeu que s’engloba dins del projecte Avalem Joves Plus. Tots els contractes tenen un durada d’un anys i pel que fa als perfils dels treballadors, el programa EMPUJU ha permés incorporar a dos jardiners i un netejador, mentre que pel programa EMCUJU ho han fet un graduat en dret i ciències polítiques i un en administració i direcció d’empreses.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Este verano se han incorporado cinco nuevos trabajadores al Ayuntamiento de Beniarbeig a través de los programas EMPUJU y EMCUJU, una actuación cofinanciada por la Generalitat Valenciana y Fondo Social Europeo que se engloba dentro del proyecto Avalem Joves Plus. Todos los contratos tienen un duración de un años y en cuanto a los perfiles de los trabajadores, el programa EMPUJU ha permitido incorporar a dos jardineros y un limpiador, mientras que el programa EMCUJU lo han hecho un graduado en derecho y ciencias políticas y uno en administración y dirección de empresas.

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Pin It on Pinterest