965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 17.000€ a travès del programa EMCORP, el qual està finançat per a la Conselleria d’Economia de la Generalitat Valenciana a través de LABORA. L’ajuda serà destinada per a la contractació de dues persones desocupades de més de 30 anys, que durant 6 mesos es dedicaran as tasques de manteniment i neteja dels edificis municipals i espais públics.

Por altra banda, des de la Diputació d’Alacant es s’han concedit les següents subvencions:

• Mobiliari urbà. 10 papereres.

• Reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial Anualitat 2019.

• Condicionament amb granulat d’asfalt i desbrossament de camí, per import de 7.500 €.

• Inversions financerament sostenibles, anualitat 2019. Urbanització de vial per a vianants entre l’avinguda de la Rectoria i el carrer Aitana i carrer Seguili, per import de 26.639,87 €

Inversions financerament sostenibles, anualitat 2019. Condicionament de soterrani de l’Edifici Cultural Multifuncional, per import de 49.876,92 €.