965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Durant els propers dies es procedirà a la incorporació de nous treballadors a la plantilla municipal, concretament a aquells contractats a travès de la borsa de treball municipal, la qual és gestionada i sustentada amb recursos propis i té l’objectiu de fomentar l’ocupació laboral de la localitat. Està previst que durant 2018 siguen contractades unes 20 persones, amb uns contractes de 5h/dia i una retribució de 650€/mes amb una durada mitjana del contracte de 3 mesos. Els nous treballadors s’ocuparan sobretot de tasques de neteja de les instal·lacions municipals, de suport al departament de Serveis i també de reforç a la biblioteca.

Durante los próximos días se procederá a la incorporación de nuevos trabajadores a la plantilla municipal, concretamente a aquellos contratados a través de la bolsa de trabajo municipal, la cual es gestionada y sustentada con recursos propios y tiene el objetivo de fomentar la ocupación laboral de la localidad. Está previsto que durante 2018 sean contratadas unas 20 personas, con unos contratos de 5h/día y una retribución de 650 €/mes con una duración media del contrato de 3 meses. Los nuevos trabajadores se ocuparán sobretodo de las tareas de limpieza de las instalaciones municipales, de apoyo al departamento de Servicios y también en la biblioteca.

 

Pin It on Pinterest