965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Aquesta setmana han començat les obres que dotaran a Beniarbeig d’un nou pou d’aigua potable. De fet, el passat divendres 23 de febrer, els responsables municipals van visitar el lloc al costat dels tècnics del projecte i de l’empresa adjudicatària, entre el qual es troba Fernando Pérez Calvo, redactor del projecte.

Amb aquesta finalitat es pretén connectar amb una canonada el pou d’Hortes i el de Benihome. L’obra l’executa la Diputació d’Alacant, qui la finança al 95% d’un pressupost de 60.500 €. Es tracta de la primera fase de l’obra denominada “Instal·lació electromecànica del pou Hortes de Beniarbeig i conducció d’impulsió fins al pou Benihome”, el projecte ja ha estat redactat pels tècnics de Cicle Hídric de la diputació. Aquest any l’ajuntament ha sol·licitat també la subvenció per a completar la resta de l’obra, amb una segona fase que inclou les instal·lacions necessàries per posar en funcionament el pou Hortes. Amb aquest projecte el poble tindrà garantit el subministrament d’aigua potable, en disposar d’un pou de reserva que podrà entrar en servei quan l’estadi dels altres dos pous (Benihome i Massils) ho exigeixin, unes intervencions que estan pressupostades en 185.000 €.

Aquesta setmana han començat les obres que dotaran a Beniarbeig d’un nou pou d’aigua potable. De fet, el passat divendres 23 de febrer, els responsables municipals van visitar el lloc al costat dels tècnics del projecte i de l’empresa adjudicatària, entre el qual es troba Fernando Pérez Calvo, redactor del projecte.

Amb aquesta finalitat es pretén connectar amb una canonada el pou d’Hortes i el de Benihome. L’obra l’executa la Diputació d’Alacant, qui la finança al 95% d’un pressupost de 60.500 €. Es tracta de la primera fase de l’obra denominada “Instal·lació electromecànica del pou Hortes de Beniarbeig i conducció d’impulsió fins al pou Benihome”, el projecte ja ha estat redactat pels tècnics de Cicle Hídric de la diputació. Aquest any l’ajuntament ha sol·licitat també la subvenció per a completar la resta de l’obra, amb una segona fase que inclou les instal·lacions necessàries per posar en funcionament el pou Hortes. Amb aquest projecte el poble tindrà garantit el subministrament d’aigua potable, en disposar d’un pou de reserva que podrà entrar en servei quan l’estadi dels altres dos pous (Benihome i Massils) ho exigeixin, unes intervencions que estan pressupostades en 185.000 €.

Esta semana han comenzado las obras que dotarán a Beniarbeig de un nuevo pozo de agua potable. De hecho, el pasado viernes 23 de febrero, los responsables municipales visitaron el lugar junto a los técnicos del proyecto y de la empresa adjudicataria, entre el que se encuentra Fernando Pérez Calvo, redactor del proyecto.

Con esta finalidad se pretende conectar con una tubería el pozo de Huertas y el de Benihome. La obra la ejecuta la Diputación de Alicante, quien la financia al 95% de un presupuesto de 60.500 €. Se trata de la primera fase de la obra denominada “Instalación electromecánica del pozo Huertas de Beniarbeig y conducción de impulsión hasta el pozo Benihome”, el proyecto ya ha sido redactado por los técnicos de Ciclo Hídrico de la Diputación. Este año el ayuntamiento ha solicitado también la subvención para completar el resto de la obra, con una segunda fase que incluye las instalaciones necesarias para poner en funcionamiento el pozo Huertas. Con este proyecto el pueblo tendrá garantizado el suministro de agua potable, al disponer de un pozo de reserva que podrá entrar en servicio cuando el estadio de los otros dos pozos (Benihome y misiles) lo exijan, unas intervenciones que están presupuestadas en 185.000 €.

Pin It on Pinterest