965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig es vol recordar als propietaris de gossos la necessitat de complir la normativa vigent que regula aspectes com l’ús de la corretja en la via pública i la prohibició d’accedir a parcs, així com no poder apropar-se a menys de 5 metres de les zones infantils, les infraccions de les quals estan establides en 40€. A més, els propietaris de les mascotes tenen el deure de recollir els excrements i d’evitar les miccions en façanes i mobiliari urbà, ja que de no fer-ho s’enfronten a una sanció de 50€. També, l’ordenança municipal estableix amb fins a 150€ per animal que no estiga correctament registrat a l’ajuntament abans dels tres primers mesos des del naixement o l’adquisició del gos. En el cas de que l’animal no estiga al dia de la vacunació corresponents les sancions s’eleven als 650€.

En el cas del gossos considerats potencialment perillosos, els agents de la Policia Local han iniciat una campanya per tal de controlar que aquest tipus d’animals circulen amb el boç i una corda no extensible de menys de 2 metres, i alhora comprovar que estiguen registrats de manera satisfactòria, ja que de manera contrària els propietaris es voran sancionats amb 650€. Ajustar-se correctament a totes les indicacions establides no és tan sols una qüestió de respecte i civisme, sinó sobretot de salubritat pública i de seguretat ciutadana.