965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

Urbanisme

Pla de Participació Pública

 

Expedient PPP/01/2013

Objecte: Estudi d’Integració Paisatgística del projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina recreativa en sòl no urbanitzable.
Emplaçament: Polígon 1 parcel·la 259.
Dependència de tramitació: Oficina Municipal.
Lloc de presentació de sol·licituds de participació: Ajuntament de Beniarbeig – Registre d’entrada. Plaça 9 d’Octubre, 1 – 03778 Beniarbeig.
Data límit de presentació: consultar anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
Documents associats:

Document Data d’Inserció Enllaços
Edicto 09/01/2014 Edicto de la Alcaldía
Publicación en el B.O.P. 27/01/2014 BOP nº16 de 24 de enero de 2014
Plan de Participación Pública 09/01/2014 Documentación Plan de Participación
Encuesta 09/01/2014 Impreso encuesta
Resultats

 

Expedient PPP/02/2013
Objecte: Estudi d’Integració Paisatgística del projecte de construcció d’una caseta d’eines del camp.
Emplaçament: Polígon 3 parcel·les 33, 34 i 35.
Dependència de tramitació: Oficina Municipal.
Lloc de presentació de sol·licituds de participació: Ajuntament de Beniarbeig – Registre d’entrada. Plaça 9 d’Octubre, 1 – 03778 Beniarbeig
Data límit de presentació: consultar anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
Documents associats:

[Table id=16 /]
Expedient PPP/03/2013

Objecte: Estudi d’Integració Paisatgística del projecte de construcció d’una caseta d’eines del camp.
Emplaçament: Polígon 3 parcel·les 33, 34 i 35.
Dependència de tramitació: Oficina Municipal.
Lloc de presentació de sol·licituds de participació: Ajuntament de Beniarbeig – Registre d’entrada. Plaça 9 d’Octubre, 1 – 03778 Beniarbeig
Data límit de presentació: consultar anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província.
Documents associats:

[Table id=15 /]