965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Per tal de fer ús de la pista de pàdel serà necessari reservar-la a través de l’Ajuntament de Beniarbeig, bé siga presencialment en l’horari d’atenció al públic o electrònicament a través del portal web municipal, en aquest últim cas caldrà fer-ho en almenys 24h d’antelació. Les reserves tenen un cost de 16€ per a un torn d’una hora en cas que el sol·licitant estiga empadronat al municipi. També es podran adquirir abonaments de 5 torns a un preu de 60€. Per als casos de persones no empadronades a Beniarbeig, la reserva serà de 20€ i l’abonament de 80€. La pista estarà disponible de dilluns a divendres de 15:30 a 21:30 i dissabtes de 9:00 a 13:45.

Para hacer uso de la pista de pádel será necesario reservar a través del Ayuntamiento de Beniarbeig, bien sea presencialmente en el horario de atención al público o electrónicamente a través del portal web municipal, en este último caso habrá que hacerlo en almenos 24h de antelación. Las reservas tienen un coste de 16€ para un turno de una hora en caso de que el solicitante esté empadronado en el municipio. También se podrán adquirir bonos de 5 sesiones a un precio de 60€. Para los casos de personas no empadronadas en Beniarbeig, la reserva será de 20€ y el bono de 80€. La pista estará disponible de lunes a viernes de 15:30 a 21:30 y sábados de 9:00 a 13:45.

Pin It on Pinterest