965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

El dia 8 de gener de 2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’anunci d’informació pública del Pla General Estructural i el Pla d’Ordenació Detallada, que són els documents en què s’ha disgregat el Pla General d’Ordenació Urbana que ha vingut tramitant l’Ajuntament. El termini per presentar al·legacions és de 45 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci. Els documents de tots dos plans poden consultar-se en l’oficina municipal i al portal de la transparència de l’Ajuntament de Beniarbeig.