965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

May 68: demonstration on Boulevard Saint-Michel (Paris).

El passat 19 d’octubre la biblioteca va acollir la presentació de Les volves d’aquella neu, la nova novel·la de Tomàs Llopis recentment publicada per Edicions del Bullent. L’acte el va iniciar l’editora Núria Sendra, qui va tractar la qüestió de la forma del llibre, on va destacar la dificultat de trobar una imatge per a la coberta que poguera representar alhora als protagonistes i l’esperit del Maig del 68, tan present en l’obra. El resultat ha estat, per una banda una coberta amb una clara presència de la joventut i a més, una portada interior amb la icònica fotografia de Marianne. Seguidament, l’alcalde Vicent Cebolla va fer un repàs de la trajectòria de Llopis i també un breu anàlisi dels escenaris i dels protagonistes principals.

A continuació, l’escriptor va explicar que aquesta era la seua primera novel·la juvenil i que havia intentat crear un obra que continga els elements necessaris que ha de posseir aquest tipus de literatura. Segons Llopis, en primer lloc la història ha de plantejar temes universals, com són l’amor, la mort i les passions humanes. També les referències de la novel·la han de ser comprensibles per als joves i alhora, que servesca per fer créixer intel·lectualment al lector, per últim, que desperte interés també entre el públic adult. Amb aquesta intenció la novel·la està estructurada en dos trames paral·leles que finalment s’ajunten i que fan que segons els interessos del lector aquest s’identifique més amb una d’elles. El llibre, escrit ara fa uns deu anys, té com a trama de fons la corrupció i la bombolla urbanística, un fenomen catalogat pel propi Llopis com «un problema social que ha portat a un deute exagerat, crisi econòmica i retallades en drets laborals i socials».

May 68: demonstration on Boulevard Saint-Michel (Paris).

El pasado 19 de octubre la biblioteca acogió la presentación de Les volves d’aquella neu, la nueva novela de Tomàs Llopis recientemente publicada por Edicions del Bullent. El evento literario lo inició la editora Núria Sendra, quien trató la cuestión de la forma del libro, donde destacó la dificultad de encontrar una imagen para la cubierta que pudiera representar a la vez los protagonistas y el espíritu de Mayo del 68, tan presente en la obra. El resultado ha sido, por un lado una cubierta con una clara presencia de la juventud y además, una portada interior con la icónica fotografía de Marianne. Seguidamente, el alcalde Vicente Cebolla hizo un repaso a la trayectoria de Llopis y también un breve análisis de los escenarios y los protagonistas principales.

A continuación, el escritor explicó que esta era su primera novela juvenil y que había intentado crear un obra que contenga los elementos necesarios que debe poseer este tipo de literatura. Según Llopis, en primer lugar la historia debe plantear temas universales, como son el amor, la muerte y las pasiones humanas. También las referencias de la novela deben ser comprensibles para los jóvenes y al mismo tiempo, que sirva para hacer crecer intelectualmente al lector, por último, que despierte interés también entre el público adulto. Con esta intención la novela está estructurada en dos tramas paralelas que finalmente se juntan y que hacen que según los intereses del lector este se identifique más con una de ellas. El libro, escrito hace unos diez años, tiene como trama de fondo la corrupción y la burbuja urbanística, un fenómeno catalogado por el propio Llopis como «un problema social que ha llevado a una deuda exagerada, crisis económica y recortes en derechos laborales y sociales ».

Pin It on Pinterest