965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Avís Legal

Condicions d’ús del lloc web www.beniarbeig.es

Aquest és un lloc web que l’Ajuntament de Beniarbeig posa a disposició dels veïns de Beniarbeig i de tots els usuaris de la xarxa Internet. El seu objectiu és subministrar servei i informació a tots aquells usuaris i també projectar i donar a conèixer el municipi de Beniarbeig i la seva activitat.

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament de Beniarbeig no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que aparegui en el lloc web o la que es remeti per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

L’Ajuntament de Beniarbeig no es fa responsable de l’ús per part de tercers de la informació ncontenida, si bé haurà de atenir-se a les advertències que constin en determinats documents i aplicacions.

Totes les dades subministrades pels usuaris no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. (Llei 15/1999, de 13 de
desembre.)

L’Ajuntament de Beniarbeig no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Beniarbeig, d’algun institut, empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament o bé de tercers.

L’Ajuntament de Beniarbeig es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’interès de l’Ajuntament de Beniarbeig és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles errors i anomalies en el seu funcionament.

L’Ajuntament de Beniarbeig podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si es produeixen canvis. Totes les modificacions que s’introdueixen entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriments, queixes, etc. poden remetre un correu electrònic a la següent adreça: info@beniarbeig.org