Impresos

Estás en: Inici » L’Ajuntament » Impresos
Impresos en format PDF
(Només per a tràmits no disponibles en la Seu Electrònica)
Tramitació Electrònica
(Accés a la Seu Electrònica mitjançant certificat electrònic)
Sol·licitud certificat compatibilitat urbanísticaTramitació Electrònica
Comunicació activitats innòcuesTramitació Electrònica
Declaració responsable activitats de comerç minoristaTramitació Electrònica
Sol·licitud de llicència ambientalTramitació Electrònica
Comunicació ambientalTramitació Electrònica
Comunicació transmissió de llicènciaTramitació Electrònica
Manteniment de tercersTramitació Electrònica
Gual permanentTramitació Electrònica
Alta servei d’aigua potable i clavegueramTramitació Electrònica
Canvi de titular servei d’aigua domicilaria i/o domiciliació de rebutsTramitació Electrònica
Sol·licitud de llicència urbanísticaTramitació Electrònica
Declaració responsable per a l’execució de determinades obres menorsTramitació Electrònica
Declaració Responsable de [Primera/Segona o Ulterior] OcupacióTramitació Electrònica
Autoliquidación de tasas por licencias urbanísticasTramitació Electrònica
Autoliquidació de taxes per ocupació de la via públicaTramitació Electrònica
Sol·licitud ocupació via pública per taules i cadiresTramitació Electrònica
Sol·licitud ús àrea recreativa del va riure Girona (barbacoa)Tramitació Electrònica
Sol·licitud de certificats de naixement, matrimoni i defunció- Registre Civil En línia
Tramitació Electrònica
Instància generalTramitació Electrònica
Skip to content