Plataforma de reserves

Estás en: Inici » Serveis Municipals » Plataforma de reserves
“Smart Beniarbeig” planteja implementar un sistema integral de gestió urbana que combine eficiència i seguretat al municipi de Beniarbeig. A través de l’aplicació de tecnologies intel·ligents, es vol millorar la gestió de recursos i promoure la seguretat en diferents aspectes. En concret, es planteja en aquesta primera fase el desenvolupament d’una plataforma de reserva d’instal·lacions municipals i la instal·lació d’un sistema de videovigilància de contenidors.

El projecte Smart Beniarbeig ha obtingut subvenció, per Resolució de 20 de setembre de 2023 de la Conselleria d’Innovació, Industria, Comerç i Turisme tinades a l’Administració local de la Comunitat Valenciana per potenciar projectes d’innovació, dins del Pla d’mpuls «Territoris innovadors» per a l’exercici de 2023.

El projecte ha estat subvencionat amb 119.453,58 €.
CONDICIONS, CANCEL·LACIONS, MODIFICACIONS I DEVOLUCIONS:

En cites i reserves: Les cites o reserves es podran realitzar amb el màxim d’antelació indicat en li propi recurs, on s’indicarà si n’hi haguera, el màxim de reserves per persona i dia indicat. L’import de la reserva en cas que comporte pagaments haurà de ser abonat íntegrament en efectuar la reserva.

Només es podrà cancel·lar o modificar la reserva o la cita amb altres dies i hores en cas de força major que impossibiliten la realització de l’esdeveniment o per qualsevol altre motiu que impedisca dur a terme la cita o reserva per part de l’ajuntament. En aquests casos es facilitarà nova cita o hora per part de l’Ajuntament. No es produirà el reembossament o devolució de l’import pagat llevat que la cancel·lació s’haja produït per força major i quan l’Ajuntament no poguera assignar una nova cita o reserva en un altre dia. En cap cas es tindrà dret a compensació econòmica.
 
En entrades d’espectacles: L’adquisició d’entrades representarà l’acceptació de les següents condicions:

Una vegada adquirida l’entrada, aquesta no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en cas d’anul·lació de l’esdeveniment, l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada. L’adquirent podrà sol·licitar el reembossament en el termini d’un mes des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, presentant, en tot cas, justificant de compra. Només es reembossarà l’import de l’entrada, no tenint dret a la devolució de qualsevol altra despesa. L’import es retornarà en el mateix mitjà de pagament amb què l’entrada va ser adquirida.


No compre la seua entrada en un punt de venda no oficial, és possible que siga falsa i no se li permeta accedir. En aquest cas, l’organització declina tota responsabilitat.

Es reserva el dret d’admissió. L’admissió queda supeditada a disposar d’entrada completa i en bones condicions.

La persona posseïdora de l’entrada perdrà els seus drets en eixir del recinte.

Skip to content