965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

El conjunt de barres i pals metàl·lics que recentment s’han instal·lat al parc fluvial són una àrea dedicada a la pràctica de la cal·listènia, una modalitat esportiva que ha crescut molt en els últims anys i que consisteix en la realització d’exercicis musculars utilitzant només el pes del mateix cos.

Exercicis de flexions, abdominals o esquats formen part de la pràctica cal·listènica, així com per descomptat les clàssiques dominacions de barra en totes les seues infinites versions. Els beneficis són molts, i passen per un augment de la la massa i resistència muscular, la millora de la nostra postura corporal i l’enfortiment articular, alhora que també té efectes sobre el nostre sistema cardiovascular.

Això sí, igual que amb la resta d’esports de força, abans d’iniciar cal escalfar i saber bé com s’ha de fer, tant quines són les posicions correctes com la freqüència de repeticions, ja que de no seguir-ho de manera correcta pot provocar lesions importants.

L’adquisició i instal·lació ha estat finançat al 100% pel consistori local i des l’equip de govern expliquen que l’objectiu és augmentar l’oferta esportiva del municipi. Pel que fa a la ubicació, també afirmen que, el que es pretén és fomentar el parc fluvial com a un espai per a l’activitat lúdica i esportiva a l’aire lliure.

El conjunt de barres i pals metàl·lics que recentment s’han instal·lat al parc fluvial són una àrea dedicada a la pràctica de la cal·listènia, una modalitat esportiva que ha crescut molt en els últims anys i que consisteix en la realització d’exercicis musculars utilitzant només el pes del mateix cos.

Exercicis de flexions, abdominals o esquats formen part de la pràctica cal·listènica, així com per descomptat les clàssiques dominacions de barra en totes les seues infinites versions. Els beneficis són molts, i passen per un augment de la la massa i resistència muscular, la millora de la nostra postura corporal i l’enfortiment articular, alhora que també té efectes sobre el nostre sistema cardiovascular.

Això sí, igual que amb la resta d’esports de força, abans d’iniciar cal escalfar i saber bé com s’ha de fer, tant quines són les posicions correctes com la freqüència de repeticions, ja que de no seguir-ho de manera correcta pot provocar lesions importants.

L’adquisició i instal·lació ha estat finançat al 100% pel consistori local i des l’equip de govern expliquen que l’objectiu és augmentar l’oferta esportiva del municipi. Pel que fa a la ubicació, també afirmen que, el que es pretén és fomentar el parc fluvial com a un espai per a l’activitat lúdica i esportiva a l’aire lliure.

El conjunto de barras y palos metálicos que recientemente se han instalado en el parque fluvial son un área dedicada a la práctica de la calistenia, una modalidad deportiva que ha crecido mucho en los últimos años y que consiste en la realización de ejercicios musculares utilizando sólo el peso del propio cuerpo.

Ejercicios de flexiones, abdominales o sentadillas forman parte de la práctica calisténica, así como por supuesto las clásicas dominadas de barra en todas sus infinitas versiones. Los beneficios son muchos, y pasan por un aumento de la masa y resistencia muscular, la mejora de nuestra postura corporal y el fortalecimiento articular, a la vez que también tiene efectos sobre nuestro sistema cardiovascular.

Eso sí, al igual que con el resto de deportes de fuerza, antes de iniciar es necesario calentar y saber bien cómo hacerlo, tanto lo que se refiere a las posturas correctas como la frecuencia de repeticiones, ya que de no seguirlo de modo correcto puede provocar lesiones importantes.

La adquisición e instalación ha sido financiada al 100% por el consistorio local y desde el equipo de gobierno explican que el objetivo es aumentar la oferta deportiva del municipio. En cuanto a su ubicación, también afirman que lo que se pretende es fomentar el parque fluvial como un espacio para la actividad lúdica y deportiva al aire libre.

Pin It on Pinterest