Notícies

Estás en: Inici » Notícies

Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí a l’Escala Auxiliar Administració General, Subescala Administrativa, Subgrup C2.

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 2024-0317 de data 4 de juliol de 2024, les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments … Read more

Skip to content