965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La instal·lació de dos places per a autocaravanes permetrà la visita d’aquest tipus de turisme a la nostra localitat. El punt s’ha instal·lat al carrer Túria, al costat del pavelló, on els usuaris d’aquests vehicles podran abastir-se d’ uns 100l d’aigua i evacuar aigües negres i grises. La tarifa del servei serà de 3€ i el seu tràmit s’haurà de fer a través de les oficines de l’Ajuntament o de la Policia Local. El període màxim d’estada és de 48h.

Des de l’equip de govern local s’ha apostat per aquestes instal·lacions amb l’objectiu de que siga una xicoteta contribució al foment del turisme, més concretament de les autocaravanes, ja que últimament aquest mode de viatjar ha experimentat un gran creixement. També, expliquen que la tria de la ubicació pretén dotar de major dinamisme aquesta part del poble, per al que a més, s’ha aprofitat per instal·lar bancs i aparells de gimnàstica a l’aire lliure.

La instal·lació de dos places per a autocaravanes permetrà la visita d’aquest tipus de turisme a la nostra localitat. El punt s’ha instal·lat al carrer Túria, al costat del pavelló, on els usuaris d’aquests vehicles podran abastir-se d’ uns 100l d’aigua i evacuar aigües negres i grises. La tarifa del servei serà de 3€ i el seu tràmit s’haurà de fer a través de les oficines de l’Ajuntament o de la Policia Local. El període màxim d’estada és de 48h.

Des de l’equip de govern local s’ha apostat per aquestes instal·lacions amb l’objectiu de que siga una xicoteta contribució al foment del turisme, més concretament de les autocaravanes, ja que últimament aquest mode de viatjar ha experimentat un gran creixement. També, expliquen que la tria de la ubicació pretén dotar de major dinamisme aquesta part del poble, per al que a més, s’ha aprofitat per instal·lar bancs i aparells de gimnàstica a l’aire lliure.

La instalación de dos plazas para autocaravanas permitirá la visita de este tipo de turismo a nuestra localidad. El punto se ha instalado en la calle Turia, junto al pabellón, donde los usuarios de estos vehículos podrán abastecerse de unos 100 litros de agua y evacuar aguas negras y grises. La tarifa del servicio será de 3€ y su trámite deberá realizarse a través de las oficinas del Ayuntamiento o de la Policía Local. El período máximo de estancia es de 48h.

Desde el equipo de gobierno local se ha apostado por estas instalaciones con el objetivo de que sea una pequeña contribución al fomento del turismo, más concretamente de las autocaravanas, puesto que últimamente este modo de viajar ha experimentado un gran crecimiento. También, explican que la elección de la ubicación pretende dotar de mayor dinamismo a esta parte del pueblo, para lo que además, se ha aprovechado para instalar bancos y aparatos de gimnasia al aire libre.

Pin It on Pinterest