Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí a l’Escala Auxiliar Administració General, Subescala Administrativa, Subgrup C2.

Categories pàgines, Notícies, Notícies Destacades, Pag. Ajuntament

Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí a l’Escala Auxiliar Administració General, Subescala Administrativa, Subgrup C2.

Estás en: Inici » Notícies » Convocatòria i procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí a l’Escala Auxiliar Administració General, Subescala Administrativa, Subgrup C2.
Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 2024-0317 de data 4 de juliol de 2024, les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí a l’escala d’auxiliar d’administració general, subescala administrativa , subgrup C2 per concurs-oposició, s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Et pot interessar:

Skip to content