965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Enguany la pandèmia no ha aconseguit que els veïns de Beniarbeig gaudiren del ja tradicional Octubre Cultural. L’aposta de la Regidoria de Cultura per les actuacions escèniques a l’aire lliure s’ha saldat amb un total de 7 actuacions consecutives al pati de l’antic col·legi, des del 26 de setembre amb la representació del Tirant d’Aventures a càrrec de l’Estranya Cia. fins al més recent 7 de novembre, quan Tarannà Teatre interpretava La història de Ferdinand. Una part teatral que es completava amb Lolailo Troupe i l’espectacle Què… «fem»?.

La vessant musical ha comptat amb un total de quatre actuacions, abastant un gran ventall d’estils i gèneres, des de la sarsuela amb l’espectacle A la luz de la lírica a l’eclèctic Jonatan Penalba, passant per la música festera a càrrec de la Unió Musical Beniarbeig.

Però sens dubte, una de les actuacions que més expectació va crear va ser la de la beniarbegina Rebeca Mut, que presentava el seu nou disc DONES SALVATGES. La gran resposta del públic va congregar a més de 160 assistents per veure la posada en escena de Rebeca Mut i els cinc membres de la banda.

Durant l’espectacle, van interpretar les cançons d’un disc que parla de l’empoderament femení per a continuar amb el camí cap a la igualtat, però també de la importància del suport mutu entre homes i dones, amb una visió positiva cap a la vida i cap a les persones que ens envolten. Una actitud que Rebeca va incorporar al l’espectacle, no tan sols amb les seues paraules i gestos cap al públic, sinó també amb la tria dels col·laboradors que l’acompanyaren en algunes de les cançons, entre els que es trobaven els seus fills, Ovidi i Lluna, o l’antic component de la banda, Ximo Guardiola.

Pel que fa al nombre total d’assistents, des de l’organització Mario Ortiz afirma que «ha sigut molt bona la resposta del poble, amb més de 110 assistents de mitjana, la qual cosa és d’agrair». Una participació que també ha anat acompanyada d’unes condicions climàtiques generalment favorables, ja que només es va haver d’ajornar un dels espectacles. Quant a les mesures COVID, Ortiz també està satisfet amb el comportament del públic, perquè «tenim uns veïns i unes veïnes exemplars, que han respectat totes les mesures de seguretat que hem implementat; com la higienització de mans i peus, la temperatura corporal, la distància de seguretat. En aquesta ocasió teníem clar que volíem seguir el lema de ‘La cultura és segura’, així que amb tot això, la neteja dels lavabos i el control amb noms i cognoms de tots els assistents, hem pogut gaudir de la cultura d’una forma molt segura».

Front a la pregunta de si es té pensat continuar amb aquest format, el regidor explica que «el patí de l’antic col·legi ha estat un autèntic descobriment a l’hora de programar aquest tipus d’activitats, perquè es pot controlar l’aforament, és accessible, amb lavabos i espai per a que els artistes puguen canviar-se i a més, és un lloc molt tranquil, així que sí que ho tindrem en compte per a futures ocasions».

This year the pandemic has made it impossible for the people of Beniarbeig to enjoy the traditional Cultural October. The suggestion of the councillorship of culture, headed by Sara Gil Peretó, to hold performances in the open air paid off with a total of 7 consecutive performances in the playground of the old school, from 26th September with a performance of Tirant de aventuras by Extraña Cia to the most recent on 7th November, when Tarannà Teatre performed La història de Ferdinand. The Lolailo Troupe completed the theatre performances with their show Què… «fem» ?.

The musical part comprised a total of four performances, covering a wide range of styles and types, from zarzuela with the performance by A la luz de la lírica, to the eclectic Jonatan Penalba, through to fiesta music by the Unió Musical Beniarbeig.

But there is no doubt that one of the most anticipated performances was that of Rebeca Mut from Beniarbeig, who presented her new CD DONES SALVATGES. More than 160 people watched Rebeca Mut and the five members of her band on stage.

During the show, they performed the songs from the CD, which talks of female empowerment as a tool to continue on the road to equality, but also the importance of mutual support between men and women, with a positive vision of life and the people who surround us. Rebeca incorporated this into the show, not only with her words and expressions when addressing the public, but also with her choice of accompanists in some of her songs, amongst whom were her children, Ovidi and Lluna, or her former member of the band, Ximo Guardiola.

As for the number of people who attended, Mario Ortiz, one of the organisers, said that “ the response of the people has been very good, with an average of more than 100 people, for which we are grateful”. Attendance was also helped by favourable weather conditions, as only one of the performances had to be postponed. As far as COVID is concerned, Ortiz is also happy with the behaviour of those who attended, because “we have exemplary citizens, all of whom respected the safety measures which we set up, such as hand and foot sanitisation, body temperature, safety distance. On this occasion, we were clear that we wanted to follow the motto “Culture is safe”, so with all the aforementioned measures plus the cleaning of the toilets and writing down the names of all those attending, we were able to enjoy culture in a safe way”.

When asked if the idea is to continue with this format, the councillor explained that “the old school playground has been a real discovery when it came to arranging this type of activity, because it’s easy to control the numbers, it’s accessible, it has toilets and a space where the artists can get changed and, apart from all of that, it’s a very quiet place, so will bear it in mind for future occasions”.

Este año la pandemia no ha conseguido que los vecinos de Beniarbeig disfrutaran del ya tradicional Octubre Cultural. La apuesta de la Concejalía de Cultura, encabezada por Sara Gil Peretó, por las actuaciones escénicas al aire libre, se ha saldado con un total de 7 actuaciones consecutivas en el patio del antiguo colegio, desde el 26 de septiembre con la representación del Tirant de aventuras a cargo del Extraña Cia. hasta el más reciente 7 de noviembre, cuando Tarannà Teatre interpretaba La història de Ferdinand. Una parte teatral que se completava con Lolailo Troupe y el espectáculo Què… «fem» ?.

La vertiente musical ha contado con un total de cuatro actuaciones, abarcando un gran abanico de estilos y géneros, desde la zarzuela con el espectáculo A la luz de la lírica, al ecléctico Jonatan Penalba, pasando por la música festera a cargo de la Unió Musical Beniarbeig.

Pero sin duda, una de las actuaciones que más expectación creó fue la de la beniarbegina Rebeca Mut, que presentaba su nuevo disco DONES SALVATGES. Fueron más de 160 asistentes los quepudieron ver la puesta en escena de Rebeca Mut y los cinco miembros de la banda.

Durante el espectáculo, interpretaron las canciones de un disco que habla del empoderamiento femenino como herramienta para continuar con el camino hacia la igualdad, pero también de la importancia del apoyo mutuo entre hombres y mujeres, con una visión positiva hacia la vida y hacia las personas que nos rodean. Una actitud que Rebeca incorporó al espectáculo, no sólo con sus palabras y gestos hacia el público, sino también con la elección de los colaboradores que la acompañaron en algunas de las canciones, entre los que se encontraban sus hijos, Ovidi y Lluna, o el antiguo componente de la banda, Ximo Guardiola.

En cuanto al número total de asistentes, desde la organización Mario Ortiz afirma que «ha sido muy buena la respuesta del pueblo, con más de 110 asistentes de media, que es de agradecer». Una participación que también ha ido acompañada de unas condiciones climáticas generalmente favorables, ya que sólo se tuvo que aplazar uno de los espectáculos. En cuanto a las medidas COVID, Ortiz también está satisfecho con el comportamiento del público, porque «tenemos unos vecinos y unas vecinas ejemplares, que han respetado todas las medidas de seguridad que hemos implementado; como la higienización de manos y zapatos, la temperatura corporal, la distancia de seguridad. En esta ocasión teníamos claro que queríamos seguir el lema de ‘La cultura es segura’, así que con todo lo anterior, la limpieza de los aseos y el control con nombres y apellidos de todos los asistentes, hemos podido disfrutar de la cultura de una forma muy segura».

Frente a la pregunta de si se tiene pensado continuar con este formato, el concejal explica que «el patio del antiguo colegio ha sido un auténtico descubrimiento a la hora de programar este tipo de actividades, porque se puede controlar aforo, es accesible, con aseos y espacio para que los artistas puedan cambiarse y además, es un lugar muy tranquilo, así que sí que lo tendremos en cuenta para futuras ocasiones».

Pin It on Pinterest