965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Tots aquells que vulguen donar una segona vida als taps de plàstic de les botelles, poden dipositar-los al gran cor metàl·lic que s’ha instal·lat a la plaça del 9 d’Octubre. La iniciativa naix d’una col·laboració entre l’Ajuntament de Beniarbeig i CM Plastik, amb la qual per 40 quilos de taps recollits, aquesta empresa de reciclatge radicada a Alginet (la Ribera Alta) aplicarà un descompte a l’hora d’adquirir mobiliari urbà.

Amb els primers taps que s’han recollit, l’empresa li proporcionarà a l’Ajuntament unes làmines de plàstic sostenibles per reemplaçar les làmines molt malmeses de fusta d’un banc situat a l’Avinguda de la Rectoria, juntament amb una paperera també feta de taps reciclats. Amb aquest projecte, Beniarbeig és el primer poble de la Marina Alta que fa servir els taps reciclats per a la renovació del mobiliari urbà. Per a les properes recol·lectes de taps, els beneficis seran donats a associacions sense ànim de lucre.

Anyone who wants to give new life to plastic bottle tops can now put them in the big metal heart which has been placed in the plaza del 9 de Octubre. The initiative was born from a collaboration between Beniarbeig Town Hall and CM Plastik. For every 40 kilos of tops collected, the recycling company, located in Alginet (la Ribera Alta), will give a discount on orders for street furniture.

With the first tops that have been collected, the company will provide the Town Hall with sustainable plastic planks to replace the damaged wooden planks on a bench on the Avenida de la Rectoría, together with a waste paper bin also made of recycled bottle tops. With this project, Beniarbeig is the first village in the Marina Alta to use recycled bottle tops to replace street furniture. The next batches of recycled tops will be used to donate money to non profit making associations.

Todos aquellos que quieran dar una segunda vida a los tapones de plástico de las botellas, pueden depositarlos en el gran corazón metálico que se ha instalado en la plaza del 9 de Octubre. La iniciativa nace de una colaboración entre el Ayuntamiento de Beniarbeig y CM Plastik, con la que por 40 kilos de tapones recogidos, esta empresa de reciclaje radicada en Alginet (la Ribera Alta), aplicará un descuento a la hora de adquirir mobiliario urbano.

Con los primeros tapones que se han recogido, la empresa le proporcionará al Ayuntamiento unas láminas de plástico sostenibles para reemplazar las láminas muy dañadas de madera de un banco situado en la Avenida de la Rectoría, junto con una papelera también hecha de tapones reciclados. Con este proyecto, Beniarbeig es el primer pueblo de la Marina Alta que utiliza los tapones reciclados para la renovación del mobiliario urbano. Para las próximas recolectas de tapones, los beneficios serán donados a asociaciones sin ánimo de lucro.

Pin It on Pinterest