965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Tots sabem com d’important és fer exercici físic per tal mantenir-nos amb una bona salut i, si podem trobar maneres de fer-ho sense gastar-nos diners, encara millor. Des de la Regidoria de Serveis Socials us recordem que tenim al poble unes zones amb aparells dissenyats per ajudar-nos a acomplir els requisits bàsics per mantenir-nos en forma. A més som un dels pobles amb més zones verdes de la Marina Alta, hem d’apreciar-les i millorar, no només la nostra salut física, sinó també el nostre estat mental i emocional.

Els minuts d’exercici físic que es recomanen del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per als grups diferents de la població són els següents:

Menors de 5 anys:

• 180 minuts a el dia, activitats i jocs que desenvolupen les habilitats (córrer, saltar, llançar, nedar) en diferents ambients (a casa, al parc, etc.)

De 5 a 17 anys:

• Incloure almenys 3 dies a la setmana activitats d’intensitat vigorosa i activitats que enforteixen músculs i milloren la massa òssia.

Persones adultes:

• Almenys 150 minuts d’activitat moderada a la setmana, per exemple caminar a una intensitat moderada, que són uns 20 minuts al dia, o 75 minuts d’activitat vigorosa a la setmana, o una combinació equivalent de les anteriors, com caminar a una intensitat vigorosa.

• Realitzar almenys 2 dies a la setmana activitats d’enfortiment muscular, de millora de la massa òssia i activitats per millorar la flexibilitat.

Majors de 65 anys, especialment els que tinguin dificultats de mobilitat:

• Mínim 3 dies a la setmana realitzar activitats d’enfortiment muscular i de millora de l’equilibri.

A més, per als que controlen els passos realitzats cada dia, s’aconsella fer un mínim de 6.000 passos al dia per millorar la salut i 10.000 si es vol perdre pes.

En aquests moments, des de la Regidoria de Serveis Socials s’està treballant en el disseny d’unes rutes saludables que faciliten l’activitat física d’una manera eficient i que permeten també conèixer el municipi.

We all know how important it is to do physical exercise to keep ourselves in good health, and if we can find ways of doing it without it costing any money, even better. From the Concejalía de Servicios Sociales let us remind you that we have in the village areas with apparatus designed to help us meet the basic requirements to keep ourselves in shape. In addition, we are one of the villages of the Marina Alta with the most green areas, we have to appreciate them and improve not only our physical health, but also our mental and emotional state.

The Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recommends the following number of minutes of physical exercise for the different population groups:

Under 5s:

  • 180 minutes a day, activities and games which develop the children’s skills (running, jumping, throwing, swimming) in different environments (at home, in the park etc.)

From 5 a 17:

  • Include at least 3 times a week activities of vigorous intensity and activities which strengthen the muscles and improve bone mass.

Adults:

  • At least 150 minutes of moderate activity a week, for example walking at a moderate pace (20 minutes a day), or 75 minutes of vigorous activity a week, or a combination of the two, such as walking at a vigorous pace.

  • At least twice a week do activities to strengthen your muscles and improve your bone mass and activities to improve your flexibility.

Over 65s, especially those who have mobility problems:

  • At least 3 times a week to activities to strengthen your muscles and improve your balance.

In addition, for those of you who control how many steps you do each day, the advice is to do at least 6,000 steps to improve your health and 10,000 if you want to lose weight.

At the moment, the Regidoria de Serveis Socials is working to design walking routes to make physical activity in the village and thereabouts easier and to help people to explore the village.

Todos sabemos lo importante que es hacer ejercicio físico para mantenernos en buena salud y, si podemos encontrar maneras de hacerlo sin gastar nuestro dinero, aún mejor. Desde la Concejalía de Servicios Sociales os recordamos que tenemos en el pueblo unas zonas con aparatos diseñados para ayudarnos a cumplir los requisitos básicos para mantenernos en forma. Además somos uno de los pueblos con más zonas verdes de la Marina Alta, tenemos que apreciarlas y mejorar no solo nuestra salud física sino también nuestro estado mental y emocional.

Los minutos de ejercicio físico que se recomiendan del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para los grupos diferentes de la población son los siguientes:

Menores de 5 años:

  • 180 minutos al día, actividades y juegos que desarrollen las habilidades (correr, saltar, lanzar, nadar) en distintos ambientes (en casa, en el parque, etc.)

De 5 a 17 años:

  • Incluir al menos 3 días a la semana actividades de intensidad vigorosa y actividades que fortalezcan músculos y mejoren la masa ósea.

Personas adultas:

  • Al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, por ejemplo andar a una intensidad moderada, que son unos 20 minutos al día, o 75 minutos de actividad vigorosa a la semana o una combinación equivalente de las anteriores, como andar a una intensidad vigorosa.

  • Realizar al menos 2 días a la semana actividades de fortalecimiento muscular, de mejora de la masa ósea y actividades para mejorar la flexibilidad.

Mayores de 65 años, especialmente los que tengan dificultades de movilidad:

  • Al menos 3 días a la semana realizar actividades de fortalecimiento muscular y de mejora del equilibrio.

Además, para los que controlen los pasos realizados cada día, se aconseja hacer un mínimo de 6.000 pasos al día para mejorar la salud y 10.000 si se desea perder peso.

En estos momentos, des de la Regidoria de Serveis Socials se está trabajando en el diseño de unas rutas saludables que faciliten la actividad física de una manera eficiente y que permita también conocer el municipio.

Pin It on Pinterest