965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Beniarbeig, creguem que l’estimulació cognitiva és una ferramenta útil i eficaç per a una part de la ciutadania del nostre poble, amb la qual cosa volem recordar que, com des de fa ja quasi 20 anys, es compta amb un taller periòdic que té lloc tots els dijous d’11:00 a 12:30 a la biblioteca.

L’objectiu és previndre i mantindre les possibles pèrdues benignes de la memòria, que normalment són fruit del procés natural d’envelliment. Es tracta d’una activitat especialment útil per a la gent gran, on es treballa a través d’exercicis senzills, i que permeten:

• Obtindre una major agilitat i flexibilitat mental, ja que s’activen zones cerebrals que habitualment no ho fan.
• Potenciar l’agilitat mental i de raonament.
• Millorar la memòria, l’atenció i la concentració.
• Adquirir una major fluïdesa verbal per expressar idees.
• Potenciar la creativitat, la imaginació i la intuïció.
• Reduir l’estrès.
• Millorar les habilitats socials.

Per tot això, animem a participar a tots aquells que n’estiguen interessats.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beniarbeig, creemos que la estimulación cognitiva es una herramienta útil y eficaz para una parte de la ciudadanía de nuestro pueblo, con lo que queremos recordar que, como desde hace ya casi 20 años, se cuenta con un taller periódico que tiene lugar todos los jueves de 11:00 a 12:30 en la biblioteca.

El objetivo es prevenir y mantener las posibles pérdidas benignas de la memoria, que normalmente son fruto del proceso natural de envejecimiento. Se trata de una actividad especialmente útil para las personas mayores, donde se trabaja a través de ejercicios sencillos, y que permiten:

    • Obtener una mayor agilidad y flexibilidad mental, ya que se activan zonas cerebrales que habitualmente no lo están.
• Potenciar la agilidad mental y de razonamiento.
• Mejorar la memoria, la atención y la concentración.
• Adquirir una mayor fluidez verbal para expresar ideas.
• Potenciar la creatividad, la imaginación y la intuición.
• Reducir el estrés.
• Mejorar las habilidades sociales.

Por todo ello, animamos a participar a todos aquellos que estén interesados.

Pin It on Pinterest