965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

«Conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge i fer pedagogia del potencial i les possibilitats de les escombraries reciclable». Amb aquestes paraules, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Beniarbeig Mario Ortiz Fuentes ha resumit la simbòlica iniciativa amb què el consistori beniarbegí ha fet un pas endavant pel que fa a la reivindicació dels materials reciclats com a base per a un consum i una gestió dels residus més sostenible i ecològica.

I és que, arran de la col·locació prèvia d’un contenidor en forma de cor a la Plaça del 9 d’Octubre per a la recaptació de taps, s’ha instal·lat posteriorment al costat del contenidor un banc públic fabricat precisament a partir del material que el veïnat del municipi ha reciclat.

La gestió tècnica de el projecte ha estat a càrrec de l’empresa valenciana CM Plàstic. Beniarbeig se situa així com el primer poble de la Marina Alta a transformar el material reciclat en mobiliari urbà.

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha incidit en la importància de la intervenció de cara a futures aplicacions ja que els taps que seguiran recaptant es destinaran a fins solidaris i a altres projectes municipals.

“Making the people aware of the importance of recycling and educating on the potential and the possibilities of recyclable rubbish”. With these words, the councillor for the environment sums up the symbolic initiative with which Beniarbeig town hall has taken a big step forward in respect of the use of recycled materials as a basis for a more sustainable and ecological management of waste materials.

After installing a heart shaped container in the Plaza del 9 de Octubre to collect bottle tops, a public bench made from the same material which the people of Beniarbeig have recycled has also been installed next to the container.

The technical management of the project has been done by the Valencian company CM Plástico. Beniarbeig thus becomes the first village in the Marina Alta to convert recycled material into urban furniture.

Beniarbeig Town Hall has stressed the importance of the intervention for future efforts, as the bottle tops which continue to be collected will be used for community support and for other projects in the village. .

“Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje y hacer pedagogía del potencial y las posibilidades de la basura reciclable”. Con estas palabras, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Beniarbeig Mario Ortiz Fuentes ha resumido la simbólica iniciativa con la que el consistorio beniarbegí ha dado un paso adelante con respecto a la reivincación de materiales reciclados como base para un consumo y una gestión de los residuos más sostenible y ecológica.

Y es que, a raíz de la colocación previa de un contenedor en forma de corazón en la Plaza del 9 de Octubre para la recaudación de tapones, ha instalado posteriormente junto al contenedor un banco público fabricado precisamente a partir del material que el vecindario del municipio ha reciclado.

La gestión técnica del proyecto ha estado a cargo de la empresa valenciana CM Plástico. Beniarbeig se sitúa así como el primer pueblo de la Marina Alta a transformar el material reciclado en mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha incidido en la importancia de la intervención de cara a futuras aplicaciones ya que los tapones que seguirán recabando se destinarán a fines solidarios y a otros proyectos municipales.

Pin It on Pinterest