965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Un estiu més, l’Ajuntament de Beniarbeig a través de la Regidoria d’Educació, ofereix el servei d’Escoleta d’Estiu per a xiquets nascuts entre 2009 i 2017. Enguany l’horari serà de 9:00 a 14:00 i el curs s’iniciarà l’1 de juliol i acabarà el 13 d’agost. Com a responsable de l’àrea d’educació, Ana Gallart afirma que «com l’any passat, s’aplicaran totes les mesures de prevenció de la COVID-19 i es funcionarà amb grups bambolla per a la realització de totes les activitats, entre les que hi ha tallers d’art, piscina, reforç escolar o tallers de reciclatge». També, com a novetat, enguany es comptarà amb aire condicionat dins de les aules.

Les tarifes varien depenent de si la matrícula es fa per als dos mesos o per a un, però també de si s’està empadronat a Beniarbeig i del número de germans, ja que hi ha un descompte d’un 10% per al segon germà. Les inscripcions podran fer-se de manera presencial a l’ajuntament de l’1 al 20 de juny agafant cita prèvia al 96 576 60 18. Amb tot, el formulari d’inscripció amb tota la informació també es troba disponible a www.beniarbeig.es.

FITXA INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU 2021

Once more Beniarbeig Town Hall is offering, through the Concejalía de Educación, a summer school service for children born between 2009 and 2017. This year the timetable will be from 9am to 2pm and the school will run from 1st July until 13th August. As councillor responsible for education, Ana Gallart says that «like last year all COVID-19 prevention measures will be in place and the children will carry the activities in their bubbles. There will be art workshops, sessions at the pool, help with schoolwork and recycling workshops. ».

The charges depend on whether the child is enrolled for the two months or for one, but also depends whether you are on the padrón in Beniarbeig and how many children you have, as there is a discount of 10% for a second child. Enrolment can be done in person at the town hall from 1st to 20th June by making an appointment in advance on 96576 60 18. The enrolment form and all the information is available on www.beniarbeig.es.

FITXA INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU 2021

Un verano más, el Ayuntamiento de Beniarbeig a través de la Concejalía de Educación, ofrece el servicio de Escuela de Verano para niños nacidos entre 2009 y 2017. Este año el horario será de 9:00 a 14:00 y el curso se iniciará el 1 de julio y terminará el 13 de agosto. Como responsable del área de educación, Ana Gallart afirma que «como el año pasado, se aplicarán todas las medidas de prevención de la COVID-19 y se funcionará con grupos burbuja para la realización de todas las actividades, entre las que hay talleres de arte, piscina, refuerzo escolar o talleres de reciclaje ».

Las tarifas varían dependiendo de si la matrícula se hace para los dos meses o para uno, pero también de si se está empadronado en Beniarbeig y del número de hermanos, ya que hay un descuento de un 10% para el segundo hermano. Las inscripciones podrán hacerse de manera presencial en el ayuntamiento del 1 al 20 de junio cogiendo cita previa al 96576 60 18. El formulario de inscripción con toda la información también se encuentra disponible en www.beniarbeig.es.

FITXA INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU 2021

Pin It on Pinterest