965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Dels més de trenta llibres que han passat pel club de lectura, el passat 9 de gener va ser la primera ocasió en la que es va poder comptar amb la presència de l’autor de l’obra i, alhora, també la primera lectura que s’ha fet d’un autor local. Un doble debut a càrrec de La chica de las mariposas, la novel·la de Javier Martínez amb la que els membres del club van conèixer la història de Vic i Ara, els protagonistes del llibre ambientat en el Madrid dels anys 1990.

Entre les opinions que va despertar la seua lectura, va haver cert consens en la duresa d’una història on temes com la mort, el suïcidi i les relacions tòxiques, fan que la tristesa aflore per tot arreu. Retractant unes situacions tràgiques que potser per poc desitjables de vegades poden vore’s com a exagerades, però com va aclarir Martínez, en el treball de recerca previ a l’escriptura va corroborar que la història que volia contar era totalment versemblant.

La presència de Martínez va permetre que els assistents pogueren preguntar-li tant per com havia sigut el procès de creació, com també per qüestions i detalls de la novel·la, com puga ser la ubicació espacial i temporal, el recurs narratiu en forma de carta o la música, la qual esdevé un protagonista més.

Per a les properes lectures, s’ha volgut aprofitar l’oportunitat que brinden les conferències dels Encontres a Beniarbeig i així llegir Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés, del que en parlarà el 27 de febrer Aina Monferrer, i Temps de batuda, d’Enric Valor, en el que se centrarà la conferència del 12 de març a càrrec de Tomàs Llopis.

Com sempre, qui estiga interessat en participar-hi o desitge més informació sobre el funcionament del Club de Lectura, tan sols cal que es pose en contacte amb la Biblioteca Municipal de Beniarbeig.

Of the more than thirty books which have passed through the reading club, the 9th January was the first occasion on which we were able to enjoy the presence of the writer of the book and, at the same time, the first reading done by a local author. A double debut with ‘La chica de las mariposas’, the novel by Javier Martínez, and the members of the club got to know the story of Vic and Ara, the main characters of the book set in Madrid in the 1990s.

Among opinions awakened by the reading, there was a certain consensus about the harshness of a story in which topics like death, suicide and toxic relationships make sadness prevalent in the story. The book relates tragic situations which, maybe a bit undesirable, sometimes can be seen as exaggerated, but as Martínez explained, in the research he did before writing the book, he confirmed that the story he wanted to tell was totally plausible.

The presence of Martínez allowed those attending to ask him not only about the creation process but also questions and details about the novel, such as the spatial and temporal setting, the narrative in the form of a letter or music, which becomes an additional main character.

For the next readings, we wanted to take advantage of the opportunity provided by the sessions of the Encontres a Beniarbeig, so we will read ‘Llibre de meravelles’ by Vicent Andrés Estellés, which Aina Monferrer will talk about on 27th February, and ‘Temps de batuda’ by Enric Valor, on which the session on 12th March will be based, with Tomàs Llopis.

As always, anyone interested in taking part or wanting more information on how the reading club works should contact the Beniarbeig library.

De los más de treinta libros que han pasado por el club de lectura, el pasado 9 de enero fue la primera ocasión en la que se pudo contar con la presencia del autor de la obra y, al mismo tiempo, también la primera lectura que se ha hecho de un autor local. Un doble debut a cargo de La chica de las mariposas, la novela de Javier Martínez con la que los miembros del club conocieron la historia de Vic y Ahora, los protagonistas del libro ambientado en el Madrid de los años 1990.

Entre las opiniones que despertó su lectura, hubo cierto consenso en la dureza de una historia donde temas como la muerte, el suicidio y las relaciones tóxicas, hacen que la tristeza aflore por todas partes. Retratándo unas situaciones trágicas que, quizá por poco deseables, a veces pueden verse como exageradas, pero como aclaró Martínez, en el trabajo de investigación previo a la escritura corroboró que la historia que quería contar era totalmente verosímil.

La presencia de Martínez permitió que los asistentes pudieran preguntarle tanto por cómo había sido el proceso de creación, así como por cuestiones y detalles de la novela, como la ubicación espacial y temporal, el recurso narrativo en forma de carta o la música, a la que convierte en un protagonista más.

Para las próximas lecturas, se ha querido aprovechar la oportunidad que brindan las conferencias de los Encontres a Beniarbeig y así leer Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés, del que hablará el 27 de febrero Aina Monferrer, y Temps de batuda, de Enric Valor, en el que se centrará la conferencia del 12 de marzo a cargo de Tomàs Llopis.

Como siempre, quien esté interesado en participar o desee más información sobre el funcionamiento del Club de Lectura, tan sólo es necesario que se ponga en contacto con la Biblioteca Municipal de Beniarbeig.

Pin It on Pinterest