965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Tres han estat els punts de contenidors de residus que s’han renovat, concretament els dels carrers Ondara, Sant Domènec i Lliri, aquest últim situat a la part baixa de la urbanització de Mirambons. Des de l’equip de govern expliquen que amb la instal·lació dels nous models de contenidors s’ha guanyat en capacitat, en higiene i en accessibilitat a l’hora de depositar els residus de paper i cartró, envasos, piles i rebuig. També s’ha instal·lat un contenidor destinat als residus orgànics, però que de moment no estan operatius. Des del mateix Ajuntament informen que durant les properes setmanes s’informarà en més detall de quan i com entraran en funcionament els contenidors d’orgànic, ja que caldrà una clau per al seu ús.

Three sets of rubbish bins have been replaced, namely on Calle Ondara, Sant Domènec y Lliri, the latter situated at the bottom of the Mirambons urbanisation. The Town Hall explains that with the replacement of the bins, we have gained capacity, hygiene and accessibility when depositing paper and cardboard, plastic, batteries and general waste. There is also a bin aimed specifically for organic waste, but at the moment it isn’t in operation. The town hall say that over the coming weeks there will be more information about when and how the organic bins will enter into service, as a key will be needed to be able to use them.

Tres han sido los puntos de contenedores de residuos que se han renovado, concretamente los de las calles Ondara, Sant Domènec y Lliri, este último situado en la parte baja de la urbanización de Mirambons. Desde el equipo de gobierno explican que con la instalación de los nuevos modelos de contenedores se ha ganado en capacidad, higiene y accesibilidad a la hora de depositar los residuos de papel y cartón, envases, pilas y deshechos. También se ha instalado un contenedor destinado a los residuos orgánicos, pero que por el momento no está operativo. Desde el propio Ayuntamiento informan que durante las próximas semanas se informará en más detalle de cuándo y cómo entrarán en funcionamiento los contenedores de orgánico, ya que será necesaria una llave para su uso.

Pin It on Pinterest