965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

L’històric vial que uneix Beniarbeig i Ondara ha passat a ser d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes, i tan sols podran accedir amb vehicles de motor aquelles persones autoritzades, com residents o propietaris dels terrenys agrícoles.

La mesura s’emmarca dins de la iniciativa conjunta dels consistoris dels Poblets, el Verger, Ondara i Beniarbeig, que han apostat per aprofitar les connexions tradicionals per dissenyar un recorregut de 4,5km que unesca als quatre pobles.

L’objectiu és oferir una via apta per a caminants i ciclistes, tant per a aquells que ho facen com a mitjà de transport o d’oci. En el cas de Beniarbeig, permetrà comptar amb una ruta esportiva fins a Dénia, ja que aquesta via connecta amb la Via Verda Dénia-el Verger.

La Via Segura dispose de diferents tipus trams, alguns vetats al trànsit motoritzat i d’altres mixtos, amb un carril segregat o de preferència per a bicicletes i caminants.

The historical road which links Beniarbeig with Ondara has become of exclusive use for pedestrians and bicycles, vehicles can only use it if authorised to do so, for example residents or owners of agricultural land.

The move is part of the joint initiative between the town halls of Els Poblets, El Verger, Ondara and Beniarbeig, who agreed to make the most of the traditional connections to design a route of 4.5km joining the four villages.

The aim is to offer a route suitable for walkers and cyclists, not only for those who use it as a means of transport but also those who use it for leisure. In the case of Beniarbeig, it will give access to a sports route to Dénia, as the route connects with the Vía Verde Dénia-El Verger.

The Vía Segura has stretches of different types, as in some parts traffic is not allowed while in others it is mixed, with a special lane for bicycles and pedestrians.

El histórico vial que une Beniarbeig y Ondara pasa ha pasado a ser de uso exclusivo para peatones y bicicletas, y tan sólo podrán acceder los vehículos a motor de aquellas personas autorizadas, como residentes o propietarios de los terrenos agrícolas.

La medida se enmarca dentro de la iniciativa conjunta de los consistorios de Els Poblets, El Verger, Ondara y Beniarbeig, que han apostado por aprovechar las conexiones tradicionales para diseñar un recorrido de 4,5km que una los cuatro pueblos.

El objetivo es ofrecer una vía apta para caminantes y ciclistas, tanto para aquellos que lo hagan como medio de transporte o de ocio. En el caso de Beniarbeig, permitirá disponer de una ruta deportiva hasta Dénia, ya que esta vía conecta con la Vía Verde Dénia-El Verger.

La Vía Segura disponga de tramos de diferentes tipos, ya que en algunos están vetados al tráfico motorizado y otros son de tipo mixto, con un carril segregado o de preferencia para bicicletas y peatones.

Pin It on Pinterest