965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Durant tot el mes de juny va tindre lloc el Concurs de Columbicultura de Beniarbeig, en el que a través de sis soltes, els colombaires locals van posar a prova els seus coloms. La vintena de membres del Club de Columbicultura «La Estrella» van enlairar un total de 85 coloms, entre els que es trobava «Triana», propietat de Miguel Sola i que amb 1124 punts s’emportava el primer premi. Amb tan sols tres punts menys, «Tic rojo» de Pedro Gadea es feia amb el segon lloc de la classificació, mentre que el bronze queia en mans de Francisco Vicente Gilabert «Penya», a qui «Messenger» li aconseguia 1065 punts i el seu company Andrés Gil li arreplegava el premi. El quart i cinquè lloc l’ocupaven «Oscuro deseo» de Diego Piera i «Garrapata» de Juan Vicente Seguí i a qui Antonio Seguí li arreplegava el trofeu.

Des de l’organització, Vicent Llorenç com a president del club explica que «com l’any passat no vam poder fer el concurs, enguany teníem moltes ganes i a més ha anat tot prou bé, llevat de l’últim dia, quan la rabosa es va fer amb la coloma i sis coloms més». Una pèrdua que des de l’organització lamenten.

Una volta finalitzades les soltes, el dissabte 3 de juliol es va celebra el dinar de germanor al Bar Club de Pensionistes, moment en el que es va aprofitar per entregar els trofeus als premiats de mans de l’alcalde Juanjo Mas. També hi va haver ocasió d’agrair-li a José Pedro Moreno el seu treball i la labor duta durant mesos amb el manteniment de les colomes, per al que se li va entregar una placa de reconeixement.

A partir d’ara, amb la calor i el canvi de plomatge de les aus, els colombaires locals tanquen una temporada marcada encara pel recent Campionat de Regional que finalitzava el passat mes de maig.

The Concurso de Colombicultura de Beniarbeig took place during the month of June and, with six releases, the local pigeon breeders tested their pigeons. Some twenty members of the Club de Colombicultura «La Estrella» flew a total of 85 pigeons, among which was «Triana», owned by Miguel Sola which, with 1,124 points, took first prize. With only three points less, «Tic rojo» owned by Pedro Gadea finished in second place, while the bronze prize went to Francisco Vicente Gilabert «Peña», whose «Messenger» gave him 1,065 puntos y his colleague Andrés Gil. Fourth and fifth places went to «Oscuro deseo» owned by Diego Piera and «Garrapata» owned by Juan Vicente Seguí, for whom Antonio Seguí collected the prize.

Vicent Llorenç as president of the club, explains that «because we couldn’t hold the competition last year, this year we really wanted to hold it, and it’s all gone fairly well, except for the last day, when a fox got the hen bird and 6 more pigeons», a loss which we regret.

Once the releases were finished, on Saturday 3rd July they held a brotherhood lunch at the Bar Club de Pensionistas, when trophies were handed out to the winners by the mayor Juanjo Mas. It was also an occasion to thank José Pedro Moreno for his work over the months, looking after the pigeons, for which he was presented with a plaque of recognition.

With the heat and the plumage change in the pigeons, the local pigeon breeders end a season marked by the recent regional championship which finished in May.

Durant tot el mes de juny va tindre lloc el Concurs de Columbicultura de Beniarbeig, en el que a través de sis soltes, els colombaires locals van posar a prova els seus coloms. La vintena de membres del Club de Columbicultura «La Estrella» van enlairar un total de 85 coloms, entre els que es trobava «Triana», propietat de Miguel Sola i que amb 1124 punts s’emportava el primer premi. Amb tan sols tres punts menys, «Tic rojo» de Pedro Gadea es feia amb el segon lloc de la classificació, mentre que el bronze queia en mans de Francisco Vicente Gilabert «Penya», a qui «Messenger» li aconseguia 1065 punts i el seu company Andrés Gil li arreplegava el premi. El quart i cinquè lloc l’ocupaven «Oscuro deseo» de Diego Piera i «Garrapata» de Juan Vicente Seguí i a qui Antonio Seguí li arreplegava el trofeu.

Des de l’organització, Vicent Llorenç com a president del club explica que «com l’any passat no vam poder fer el concurs, enguany teníem moltes ganes i a més ha anat tot prou bé, llevat de l’últim dia, quan la rabosa es va fer amb la coloma i sis coloms més». Una pèrdua que des de l’organització lamenten.

Una volta finalitzades les soltes, el dissabte 3 de juliol es va celebra el dinar de germanor al Bar Club de Pensionistes, moment en el que es va aprofitar per entregar els trofeus als premiats de mans de l’alcalde Juanjo Mas. També hi va haver ocasió d’agrair-li a José Pedro Moreno el seu treball i la labor duta durant mesos amb el manteniment de les colomes, per al que se li va entregar una placa de reconeixement.

A partir d’ara, amb la calor i el canvi de plomatge de les aus, els colombaires locals tanquen una temporada marcada encara pel recent Campionat de Regional que finalitzava el passat mes de maig.

Pin It on Pinterest