965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Com era inevitable, l’activitat nadalenca també s’ha vist perjudicada per la COVID-19. Una situació que no ha impedit que des de la Regidoria de Festes, encapçalada per Mario Ortiz Fuentes, s’intentara adaptar la celebració nadalenca a les mesures sanitàries que el moment requerix. Ortiz apunta a que «en la mesura del possible, i guardant les mesures de seguretat, hem intentat dur a terme tots els actes planificats des de que vam començar a desembre amb ‘El Nadal a Beniarbeig és més Nadal’», la campanya de suport al comerç local que té com a objectiu augmentar i incentivar el consum local.Al final de la campanya s’ha sortejat entre tots els participants una cistella nadalenca amb productes i descomptes dels més de 20 comerços col·laboradors, un premi que finalment a recaigut en la nostra veïna Annie Pérez.

Un altre acte que també s’ha pogut realitzar és el de la plantada de l’arbre i el seu posterior adornament pels xiquets i xiquetes. Juntament amb l’arbre, la il·luminació instal·lada a la plaça i a alguns altres punts del poble, han fet que el Pare Noel fora acollit per un ambient ben nadalenc i que els més menuts li pogueren deixar les seues cartes, això sí, seguint el protocol de seguretat.

Qui també van rebre moltes cartes per part de beniarbegins i beniarbegines han estat els Reis Mags d’Orient, que a través de la bústia instal·lada a la plaça han pogut conèixer els desitjos de tota la gent que els ha escrit. Sembla ser que Ses Majestats van prendre nota de les necessitats del veïns de Beniarbeig, ja que finalment sí que van realitzar una cavalcada, encara que van canviar els cavalls per camionets per tal que totes les cases pogueren veure el pas dels tres reis i els seus patges.

Una llarga desfilada que va durar més de tres hores i en la que Melcior, Gaspar i Baltasar van comptar amb la col·laboració dels voluntaris de la Comissió de Reis, a qui Ortiz també ha volgut agrair públicament «totes les hores de treball i desinteressada dedicació, especialment a Construccions Basilio Sánchez i a Cercados Metálicos Luis Gil Ronda», un agraïment que l’edil de festes també fa extensiu a la Comissió de Festes 2021 per la seua col·laboració, alhora que demana disculpes per si per algun carrer finalment no es va passar, ja que reconeix que completar l’itinerari urbà al 100% era impossible, sobretot pel límit de temps.

Com era inevitable, l’activitat nadalenca també s’ha vist perjudicada per la COVID-19. Una situació que no ha impedit que des de la Regidoria de Festes, encapçalada per Mario Ortiz Fuentes, s’intentara adaptar la celebració nadalenca a les mesures sanitàries que el moment requerix. Ortiz apunta a que «en la mesura del possible, i guardant les mesures de seguretat, hem intentat dur a terme tots els actes planificats des de que vam començar a desembre amb ‘El Nadal a Beniarbeig és més Nadal’», la campanya de suport al comerç local que té com a objectiu augmentar i incentivar el consum local.Al final de la campanya s’ha sortejat entre tots els participants una cistella nadalenca amb productes i descomptes dels més de 20 comerços col·laboradors, un premi que finalment a recaigut en la nostra veïna Annie Pérez.

Un altre acte que també s’ha pogut realitzar és el de la plantada de l’arbre i el seu posterior adornament pels xiquets i xiquetes. Juntament amb l’arbre, la il·luminació instal·lada a la plaça i a alguns altres punts del poble, han fet que el Pare Noel fora acollit per un ambient ben nadalenc i que els més menuts li pogueren deixar les seues cartes, això sí, seguint el protocol de seguretat.

Qui també van rebre moltes cartes per part de beniarbegins i beniarbegines han estat els Reis Mags d’Orient, que a través de la bústia instal·lada a la plaça han pogut conèixer els desitjos de tota la gent que els ha escrit. Sembla ser que Ses Majestats van prendre nota de les necessitats del veïns de Beniarbeig, ja que finalment sí que van realitzar una cavalcada, encara que van canviar els cavalls per camionets per tal que totes les cases pogueren veure el pas dels tres reis i els seus patges.

Una llarga desfilada que va durar més de tres hores i en la que Melcior, Gaspar i Baltasar van comptar amb la col·laboració dels voluntaris de la Comissió de Reis, a qui Ortiz també ha volgut agrair públicament «totes les hores de treball i desinteressada dedicació, especialment a Construccions Basilio Sánchez i a Cercados Metálicos Luis Gil Ronda», un agraïment que l’edil de festes també fa extensiu a la Comissió de Festes 2021 per la seua col·laboració, alhora que demana disculpes per si per algun carrer finalment no es va passar, ja que reconeix que completar l’itinerari urbà al 100% era impossible, sobretot pel límit de temps.

Como era inevitable, la actividad navideña también se ha visto perjudicada por la COVID-19. Una situación que no ha impedido que desde la Concejalía de Fiestas, encabezada por Mario Ortiz Fuentes, se intentara adaptar la celebración navideña a las medidas sanitarias que el momento requiere. Ortiz apunta a que «en la medida de lo posible, y guardando las medidas de seguridad, hemos intentado llevar a cabo todos los actos planificados desde que empezamos en diciembre con ‘La Navidad en Beniarbeig es más Navidad’», la campaña de apoyo al comercio local que tiene como objetivo aumentar e incentivar el consumo local. Al final de la campaña se ha sorteado entre todos los participantes una cesta navideña con productos y descuentos de los más de 20 comercios colaboradores, un premio que finalmente a recaído en nuestra vecina Annie Pérez.

Otro acto que también se ha podido realizar es el de la plantada del árbol y su posterior adorno por los niños y niñas. Junto con el árbol, la iluminación instalada en la plaza y algunos otros puntos del pueblo, han hecho que Papá Noel fuera acogido con un ambiente navideño y que los más pequeños le pudieran dejar sus cartas, eso sí , siguiendo el protocolo de seguridad.

Quien también recibieron muchas cartas por parte de beniarbegins y beniarbeginas han sido los Reyes Magos, que a través del buzón instalada en la plaza han podido conocer los deseos de toda la gente que les ha escrito. Parece ser que Sus Majestades tomaron nota de las necesidades de los vecinos de Beniarbeig, ya que finalmente sí realizaron una cabalgata, aunque cambiaron los caballos para camiones para que todas las casas pudieran ver el paso de los tres reyes y sus pajes.

Una larga desfile que duró más de tres horas y en la que Melchor, Gaspar y Baltasar contaron con la colaboración de los voluntarios de la Comisión de Reyes, a quien Ortiz también ha querido agradecer públicamente «todas las horas de trabajo y desinteresada dedicación, especialmente a Construcciones Basilio Sánchez y Cercados Metálicos Luis Gil Ronda», un agradecimiento que el edil de fiestas también hace extensivo a la Comisión de Fiestas 2021 por su colaboración, al tiempo que pide disculpas por si por alguna calle finalmente no se pasó, ya que reconoce que completar el itinerario urbano al 100% era muy difícil, sobre todo por el límite de tiempo.

Pin It on Pinterest