965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

El novembre de l’any passat, l’Associació Junts per Beniarbeig va organitzar un mercadet benèfic a la plaça del poble. Tot i el mal temps durant els dos dies del mercat ambulant, es van recaptar uns 480€ i un parell de dies després uns representants de l’associació, Daniel Esperanza i Sally Heath, juntament amb la Regidora de Serveis Socials, Christine Cook, van visitar la seu d’AMADEM a Pedreguer per lliurar els diners recaptats. AMADEM és una associació sense ànim de lucre, que vetlla pel compliment dels drets de les persones amb malaltia mental i els diners es destinaran a donar suport a la seua faea amb la gent de la zona.

El dissabte 12 de febrer uns 12 socis de l’associació van dedicar un parell d’hores per recollir deixalles dins del poble. Van netejar tota la zona de l’Avinguda de la Rectoria des del col·legi fins a la rotonda que puja a Monte Corona, i després van baixar al parc del fons de l’aparcament del bar dels pensionistes. Van identificar més zones amb necessitat d’una neteja i la recollida es repetirà el 12 de març. El punt de trobada és la plaça 9 d’octubre a les 10h.

L’associació organitza una excursió a València el dia 7 de maig amb la possibilitat d’anar al centre de la ciutat, a L’Oceanogràfic o a un centre comercial. En breu hi haurà més informació.

Si algú més vol informació sobre l’Associació i les seves activitats, podeu cridar a Daniel (655 38 16 56 espanyol) o Sally (616 23 72 86 anglès)

In November last year the association Juntos por Beniarbeig organised a charity market in the village square. In spite of the bad weather over the two days of the market, they raised about 480€ , and a few days later, two representatives of the association, Daniel Esperanza and Sally Heath, along with the councillor for Social Services, Christine Cook, visited the headquarters of AMADEM in Pedreguer to hand over the money raised. AMADEM is a non-profit making association which safeguards the rights of people suffering from mental illness, and the money raised will be used to support their work with people living in this area.

On Saturday 12th February some 12 members of the association devoted a couple of hours to collect rubbish in and around the village. They cleaned the whole of the Avenida de la Rectoría from the school to the roundabout which leads up to Monte Corona, and then they walked down to the park at the bottom of the pensionistas’ car park. They identified more areas in need of cleaning and the litter pick will be repeated on 12th March. The meeting point is the plaza 9 d’octubre at 10am.

The association is organising a trip to Valencia on 7th May, with the options of going to the city centre, to the Oceanográfico or to a shopping centre. More information shortly.

If anyone wants more information about the association and its activities, call Daniel (655 38 16 56 Spanish) or Sally (616 23 72 86 English)

En noviembre del año pasado la Asociación Juntos por Beniarbeig organizó un mercadillo benéfico en la plaza del pueblo. A pesar del mal tiempo durante los dos días del mercadillo se recaudaron unos 480€ y un par de días después unos representantes de la Asociación, Daniel Esperanza y Sally Heath, junto con la Concejala de Servicios Sociales, Christine Cook, visitaron la sede de AMADEM en Pedreguer para entregar el dinero recaudado. AMADEM es una asociación sin ánimo de lucro, que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con enfermedad mental y el dinero se destinará a apoyar su trabajo con la gente de la zona.

El sábado 12 de febrero unos 12 socios de la asociación dedicaron un par de horas para recoger basura dentro del pueblo. Limpiaron toda la zona de la Avenida de la Rectoría desde el colegio hasta la rotonda que sube a Monte Corona, y luego bajaron al parque del fondo del aparcamiento del bar de los pensionistas. Identificaron más zonas con necesidad de una limpieza y la recogida se repetirá el 12 de marzo. El punto de encuentro es la plaza 9 d’Octubre a las 10h.

La Asociación organiza una excursión a Valencia el día 7 de mayo con la posibilidad de ir al centro de la ciudad, al Oceanográfico o a un centro comercial. Más información dentro de poco.

Si alguien quiere más información sobre la Asociación y sus actividades, puede llamar a Daniel (655 38 16 56 español) o Sally (616 23 72 86 inglés)

Pin It on Pinterest