965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

El divendres 20 de novembre el Centre Cultural acollia la presentació del Banc de Terres de Beniarbeig amb una vintena de veïns i veïnes del poble interessats en l’agricultura local. L’acte va començar amb la intervenció de l’alcalde, Juanjo Mas, qui va posar de manifest la situació de la citricultura, la qual va ser un autèntic motor econòmic per a les generacions passades, però que en l’actualitat presenta molts problemes quant a cotització i comercialització.

A continuació va prendre la paraula Joan Carles Caldentey, director tècnic de la ADR Buscatierras, qui va presentar l’estudi fet sobre Beniarbeig i en el que s’han comptabilitzat 9 hectàrees de terrenys agrícoles que actualment no estan actius. A més, Caldentey va destacar que una gran part d’aquestes terres són de regadiu i compten amb instal·lació de degoteig, la qual cosa les fa potencialment molt productives. Seguidament va ser el torn de Toni Cardona, membre de l’Associació d’Emprenedors Rurals, qui va exposar algunes reflexions al voltant l’abandó de les terres, i com això repercuteix en el medi natural o en les famílies, així com quins han estat alguns dels obstacles que s’han trobat els agricultors local a l’hora de fer rendible el camp.

Segons tots tres, aquest acte es tractava tan sols d’una exposició general del tema i d’una primera presa de contacte, i animen a tots els interessats a que visiten el portal web local.

On Friday 20th November, the Centro Cultural welcomed the presentation of the Bank of agricultural lands in Beniarbeig with some twenty people from the village interested in local agriculture. The act opened with a talk by the Mayor, Juanjo Mas, who explained the situation with the growing of citrus crops, which had been a real economic activity for previous generations but which currently presents a lot of problems in respect of the payment of costs and commercialisation.

Then the word passed to Joan Carles Caldentey, technical director of ADR Buscatierras, who presented the results of a study carried out in Beniarbeig and which identified 9 hectares of agricultural land currently lying idle. In addition, Caldentey pointed out that a large part of this land has irrigation and a system of drip irrigation, which makes it potentially very productive. Then it was the turn of Toni Cardona, member of the Asociación de Emprendedores Rural, who made some observations on the abandonment of land and how this has repercussions for nature and for the families, and on what have been the obstacles that local agriculturalists have found when trying to make the land profitable.

According to all three, this meeting was only a general presentation of the subject and a first point of contact, and they encourage anyone interested to look on the web portal to find out more about it.

El viernes 20 de noviembre el Centro Cultural acogía la presentación del Banco de Tierras de Beniarbeig con una veintena de vecinos y vecinas del pueblo interesados en la agricultura local. El acto comenzó con la intervención del alcalde, Juanjo Mas, quien puso de manifiesto la situación de la citricultura, la cual fue un auténtico motor económico para las generaciones pasadas, pero que en la actualidad presenta muchos problemas en cuanto a cotización y comercialización.

A continuación tomó la palabra Joan Carles Caldentey, director técnico de la ADR Buscatierras, quien presentó el estudio realizado sobre Beniarbeig y en el que se han contabilizado 9 hectáreas de terrenos agrícolas que actualmente no están activos. Además, Caldentey destacó que una gran parte de estas tierras son de regadío y cuentan con instalación de goteo, lo que las hace potencialmente muy productivas. Seguidamente fue el turno de Toni Cardona, miembro de la Asociación de Emprendedores Rurales, quien expuso algunas reflexiones en torno al abandono de las tierras, y cómo esto repercute en el medio natural o en las familias, así como cuáles han sido algunos de los obstáculos que se han encontrado los agricultores locales a la hora de hacer rentable el campo.

Según los tres, este acto se trataba tan sólo de una exposición general del tema y de una primera toma de contacto, y animan a todos los interesados a que visiten el portal web local para saber más del tema.

Pin It on Pinterest