965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español
Some residents of Beniarbeig are promoting the creation of a local community action association, the aim of which is to carry out social, cultural and environmental activities, for example collecting food for families who need it or cleaning natural spaces, such as the river.
Apart from carrying out social tasks, the association also aims to be a place where residents of all ages and nationalities can meet and integrate. Among those promoting the association are young people and older people, both Spanish and non-Spanish. Anyone interested in finding out more is invited to an informative meeting to take place on Saturday12th June at 10.30am in the  Centro Cultural.
For more information, contact  Maruja (630 68 09 73), or if you prefer to speak to someone in English, contact Sally (616 23 72 86).

Alguns veïns de Beniarbeig estan promovent la creació d’una associació local d’acció comunitària, a través de la que es volen dur a terme activitats de caràcter social, cultural i mediambiental, com per exemple la recol·lecta d’aliments per a famílies necessitades o la neteja d’espais naturals com el riu.

A banda de la tasca social, l’associació també té l’objectiu de ser un lloc de trobada i d’integració entre els veïns de totes les edats i nacionalitats. Entre els promotors es troben persones joves i grans, tant d’origen local com estranger, i convoquen a tots aquells que estiguen interessats en participar-hi a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dissabte 12 de juny a les 10:30 al Centre Cultural.

Per a més informació es pot contactar amb Maruja (630 68 09 73), i si algú vol ser atès en anglès, també pot contactar amb Sally (616 23 72 86)).

Algunos vecinos de Beniarbeig están promoviendo la creación de una asociación local de acción comunitaria, a través de la que se quiere llevar a cabo actividades de carácter social, cultural y medioambiental, como por ejemplo la recolecta de alimentos para familias que lo necesiten o la limpieza de espacios naturales como el río.

Aparte de la labor social, la asociación también tiene el objetivo de ser un lugar de encuentro y de integración entre los vecinos de todas las edades y nacionalidades. Entre los promotores se encuentran personas jóvenes y mayores, tanto de origen local como extranjero, y convocan a todos aquellos que estén interesados en participar a que acudan a la reunión informativa que tendrá lugar el próximo sábado 12 de junio a las 10:30 en el Centro Cultural.

Para más información se puede contactar con Maruja (630 68 09 73), y si alguien quiere ser atendido en inglés, también puede contactar con Sally (616 23 72 86).

Pin It on Pinterest