965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Encara que el confinament, i la resta de mesures de l’estat d’alarma, han hagut d’ajornar l’inici de la gira de “La maleta lila”, finalment i com estava programat des del passat mes de març, la Biblioteca Municipal de Beniarbeig ha estat la primera parada d’aquest lot de 60 llibres amb la igualtat com a denominador comú.

El projecte de “La maleta lila” naix des de les biblioteques de Gata de Gorgos i Altea amb l’objectiu de crear un Punt Violeta de lectura itinerant, amb el que oferir de manera temporal aquests materials a les biblioteques que no en disposen. En el lot es poden trobar llibres de tots els gèneres i per a tots els gustos; novel·les, àlbums il·lustrats, còmics, infantils, assaig, etc. amb continguts coeducatius i de diversitat de gènere, familiar i d’orientació sexual, els quals estaran disponibles a Beniarbeig durant 2 mesos, tant per a lectura en sala com per a préstec.

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Beniarbeig, Sara Gil Peretó ha volgut manifestar el seu agraïment als i les responsables de la iniciativa, ja que és una «ferramenta molt útil per transformar pensaments a través de la literatura, obrint espais de reflexió i donant pas a idees igualitàries», i a més «ens servirà per intentar crear un Punt Violeta de lectura a la nostra biblioteca amb la que visibilitzar les dones i continuar treballant per eliminar el masclisme de la nostra societat». Una idea a la que també se suma Pau Bañó Magraner com a responsable de la biblioteca local, qui a més també ha volgut felicitar als ajuntaments i biblioteques per l’acurada selecció del material, ja que «s’ha confeccionat un xicotet fons amb llibres de gran qualitat i que de ben segur disfrutaran els ciutadans de Beniarbeig».

Aunque el confinamiento, y el resto de medidas del estado de alarma, han tenido que aplazar el inicio de la gira de “La maleta lila”, finalmente y como estaba programado desde el pasado mes de marzo, la Biblioteca municipal de Beniarbeig ha sido la primera parada de este lote de 60 libros con la igualdad como denominador común.

El proyecto de “La maleta lila” nace desde las bibliotecas de Gata de Gorgos y Altea con el objetivo de crear un Punto Violeta de lectura itinerante, con el que ofrecer de manera temporal estos materiales en las bibliotecas que no disponen de él. En el lote se pueden encontrar libros de todos los géneros y para todos los gustos; novelas, álbumes ilustrados, cómics, infantiles, ensayo, etc. con contenidos coeducativos y de diversidad de género, familiar y de orientación sexual, los cuales estarán disponibles en Beniarbeig durante 2 meses, tanto para lectura en sala como para préstamo.

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Beniarbeig, Sara Gil Peretó ha querido manifestar su agradecimiento a los y las responsables de la iniciativa, ya que es una «herramienta muy útil para transformar pensamientos a través de la literatura, abriendo espacios de reflexión y dando paso a ideas igualitarias», y además la edil  afirma que «nos servirá para intentar crear un Punto Violeta de lectura en nuestra biblioteca con la que visibilizar las mujeres y continuar trabajando para eliminar el machismo de nuestra sociedad». Una idea a la que también se suma Pau Bañó Magraner como responsable de la biblioteca local, quien además también ha querido felicitar a los ayuntamientos y bibliotecas por la cuidadosa selección del material, ya que «se ha confeccionado un pequeño fondo con libros de gran calidad y que de seguro disfrutarán los ciudadanos de Beniarbeig».

Pin It on Pinterest