965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

S’ha iniciat el procés de renovació i nomenament de Jutge de Pau de Beniarbeig, titular i substitut. Els que estiguen interessats poden presentar les sol·licituds fins al 2 de novembre. Els candidats han de ser majors d’edat, posseir la nacionalitat espanyola i no pertànyer a cap partit polític. Per a més informació o presentació de sol·licituds s’ha de contactar amb l’ajuntament (96.576 6018).

S’ha iniciat el procés de renovació i nomenament de Jutge de Pau de Beniarbeig, titular i substitut. Els que estiguen interessats poden presentar les sol·licituds fins al 2 de novembre. Els candidats han de ser majors d’edat, posseir la nacionalitat espanyola i no pertànyer a cap partit polític. Per a més informació o presentació de sol·licituds s’ha de contactar amb l’ajuntament (96.576 6018).

Se ha iniciado el proceso de renovación y nombramiento del Juez de Paz de Beniarbeig, titular y sustituto. Quienes estén interesados pueden presentar las solicitudes hasta el 2 de noviembre. Los candidatos deben ser mayores de edad, poseer la nacionalidad española y no pertenecer a ningún partido político. Para más información o presentación de solicitudes se tiene que contactar con el ayuntamiento (96 576 6018).

Pin It on Pinterest