965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol
Convocatòria d’una borsa de treball per al foment de l’ocupació al municipi de Beniarbeig.

És objecte de les presents bases la constitució d’una borsa de foment d’ocupació per a la cobertura temporal d’una plaça amb les característiques següents:

Denominació de la plaça
Règim
Núm. de vacants
Peó Serveis Múltiples
Personal laboral temporal
1

Documentació:

20230123_Otros_Bases_Bases para la constitución de una bolsa de trabajo por concurso (laboral temporal)
20230123_Solicitud participación la Bolsa de Fomento de Empleo 104-2023
Accés a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig