965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

L’inici de la temporada esportiva ha fet que el pavelló municipal de Beniarbeig haja implementat noves mesures sanitàries amb les que fer front a la propagació vírica. Concretament, s’ha limitat l’aforament als cursos, tallers i demés activitats que allí es realitzen, així com adaptat la pista en dos espais diferenciats amb la intenció de traslladar allí les activitats de la resta d’aules. D’aquesta manera es pretén guardar en tot moment la distància interpersonal de seguretat, ja que aquesta és una de les mesures més efectives per evitar contagis.

A més, es controlarà els assistents de cada dia, els quals hauran de facilitar les dades de contacte, així com també se’ls prendrà la temperatura. El protocol d’accés també obliga a la desinfecció del calçat amb el que s’accedeix amb una estora específica i el de les mans mitjançant una solució hidroalcohòlica. Amb aquesta mateixa finalitat, els lavabos seran netejats de manera diària, mentre que de moment l’ús de les dutxes quedarà restringit .

Amb tot aquestes mesures, des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’espera fer del pavelló un espai lliure de contagis, per tal que la ciutadania puga continuar desenvolupant la pràctica esportiva i l’activitat física d’una manera segura.

L’inici de la temporada esportiva ha fet que el pavelló municipal de Beniarbeig haja implementat noves mesures sanitàries amb les que fer front a la propagació vírica. Concretament, s’ha limitat l’aforament als cursos, tallers i demés activitats que allí es realitzen, així com adaptat la pista en dos espais diferenciats amb la intenció de traslladar allí les activitats de la resta d’aules. D’aquesta manera es pretén guardar en tot moment la distància interpersonal de seguretat, ja que aquesta és una de les mesures més efectives per evitar contagis.

A més, es controlarà els assistents de cada dia, els quals hauran de facilitar les dades de contacte, així com també se’ls prendrà la temperatura. El protocol d’accés també obliga a la desinfecció del calçat amb el que s’accedeix amb una estora específica i el de les mans mitjançant una solució hidroalcohòlica. Amb aquesta mateixa finalitat, els lavabos seran netejats de manera diària, mentre que de moment l’ús de les dutxes quedarà restringit .

Amb tot aquestes mesures, des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’espera fer del pavelló un espai lliure de contagis, per tal que la ciutadania puga continuar desenvolupant la pràctica esportiva i l’activitat física d’una manera segura.

El inicio de la temporada deportiva ha hecho que el pabellón municipal de Beniarbeig haya implementado nuevas medidas sanitarias con las que hacer frente a la propagación vírica. Concretamente, se ha limitado el aforo a los cursos, talleres y demás actividades que allí se realizan, así como adaptado la pista en dos espacios diferenciados con la intención de trasladar allí las actividades del resto de aulas. De esta manera se pretende guardar en todo momento la distancia interpersonal de seguridad, ya que esta es una de las medidas más efectivas para evitar contagios.

Además, se controlará los asistentes de cada día, los que deberán facilitar los datos de contacto, así como también se les tomará la temperatura. El protocolo de acceso también obliga a la desinfección del calzado con el que se accede mediante una alfombrilla específica, y el de las manos con una solución hidroalcohólica. Con este mismo fin, los aseos serán limpiados de manera diaria, mientras que por el momento el uso de las duchas quedará restringido.

Con todas estas medidas, desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se espera hacer del pabellón un espacio libre de contagios, para que la ciudadanía pueda seguir desarrollando la práctica deportiva y la actividad física de una manera segura.

Pin It on Pinterest