965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Amb la proximitat de la cloenda del curs escolar, també arriba a la seua fi la programació de les activitats extraescolars organitzades per la Regidora d’Educació. Des de gener fins a juny els xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys han pogut participar de les tres activitats que s’han oferit; multiesport, reforç escolar i granja escola. A través d’elles, els participants han passat les vesprades de manera entretinguda i enriquidora treballant la psicomotricitat, repassant continguts educatius o apropant-se a la natura i tractar-la com un laboratori d’experiments a l’aire lliure.

La responsable i edil d’educació, Ana Gallart ha valorat la iniciativa com «prou positiva, perquè hi hagut demanda i algunes activitats han quedat completes». El projecte ha estat costejat a partir d’una subvenció de la Generalitat Valenciana per a activitats extraescolar, amb l’objectiu de pal·liar els efectes del confinament. Una ajuda de 5.542,40€, a la que Gallart condiciona la continuïtat de la incitativa, ja que «la intenció és continuar i farem tot allò que estiga en les nostres mans per a poder repetir-ho durant el curs que ve. Però tot dependrà de si continuem amb el suport de la Conselleria o d’alguna altra administració, perquè un projecte així és molt difícil d’assumir en solitari per a un municipi com el nostre».

As the school year comes to an end, the extra curricular activities organised by the Councillor for Education are also coming to an end. From January until June children aged from 3 to 12 have been able to take part in the three available activities: multisports, help with schoolwork and the farm school. Through the programme, the participants spent their afternoons in an entertaining and enriching manner, working on their personal development, revising educational content or getting closer to nature and treating it as an outdoor experimental laboratory.

The Councillor for Education said that the initiative had proved “fairly positive, because there was demand and some activities were full”. The project was financed through a grant from the Diputación de Alicante for extra curricular activities aimed at easing the effects of the lockdown. The grant was valued at 5,542,40 €, and Gallart hopes that the initiative will continue: ‘the intention is to continue and we will do everything in our power to be able to repeat it in the next school year. But it depends on whether we continue with the support of the Diputación de Alicante or another authority, because running a project like this on our own is difficult for a village like ours’.

Con la proximidad de la clausura del curso escolar, también llega a su fin la programación de las actividades extraescolares organizadas por la Concejala de Educación. Desde enero hasta junio los niños y niñas de 3 a 12 años han podido participar de las tres actividades que se han ofrecido; multideporte, refuerzo escolar y granja escuela. A través de ellas, los participantes han pasado las tardes de manera entretenida y enriquecedora trabajando la psicomotricidad, repasando contenidos educativos o acercándose a la naturaleza y tratarla como un laboratorio de experimentos al aire libre.

La responsable y edil de educación, Ana Gallart ha valorado la iniciativa como «bastante positiva, porque ha habido demanda y algunas actividades han quedado completas». El proyecto ha sido costeado a partir de una subvención de la Generalitat Valenciana para actividades extraescolar, con el objetivo de paliar los efectos del confinamiento. una ayuda de 5.542,40 €, a la que Gallart condiciona la continuidad de la incitativa, ya que «la intención es continuar y haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder repetirlo durante el curso próximo. Pero todo dependerá de si continuamos con el apoyo de la Conselleria o de alguna otra administración, porque un proyecto así es muy difícil de asumir en solitario para un municipio como el nuestro ».

Pin It on Pinterest