965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Amb la calor d’aquests mesos és convenient tindre en compte que les altes temperatures també afecten les nostres mascotes. Per exemple, en el cas dels gossos un colp de calor pot resultar mortal. Per això cal intentar evitar les llargues passejades durant les hores centrals del dia. No només per la calor ambiental, sinó també per la temperatura del paviment, que pot ser molt abrasiu per als coixinets dels gossos. De fet, amb una temperatura ambiental de 25ºC, l’asfalt arriba a temperatures de 52ºC, i els 31ºC ambientals es poden traduir fàcilment a 62ºC en el paviment exposat al sol. A més, durant les passejades és recomanable portar un poc d’aigua perquè bega l’animal i refrescar així a la nostra mascota. Totes aquestes mesures cal tenir-les en compte molt especialment si es tracten de gossos grans, de races nòrdiques o de morro xato.

Un altre aspecte de les mascotes que adquireix especial rellevància durant l’estiu és el de les deposicions i orins a la via pública, ja que la calor incrementa la pudor i el risc d’infeccions. Pel que si de manera habitual, deixar les caques al carrer és ja un acte clarament reprovable, en aquestes condicions de calor és tota una necessitat. En el cas dels orins, es recomana ruixar amb aigua la zona on l’animal ha pixat.

Després d’observar aquests últims dies alguns comportaments incívics d’aquest tipus, des de la Regidoria de Medi Ambient i la Policia Local han intensificat la vigilància d’aquest tipus en infraccions, que a més impliquen una multa de 40 €.

With the heat of the summer months it’s important to remember that high temperatures also affect our pets. For example, in the case of dogs, heatstroke can be fatal. So you should avoid long walks during the hottest hours of the day, not only because of the air temperature but also because of the temperature of the pavement, which can be very abrasive for the dogs’ footpads. In fact, with an air temperature of 25ºC, tarmac can reach temperatures of 52ºC, and with an air temperature of 31ºC , pavements exposed to the sun can easily reach 62ºC. In addition, you are recommended to take a small amount of water so that the dog can drink and you can cool down your pet. All of these measures are particularly important for older dogs, Nordic breeds and flat nosed breeds.

Another aspect which is especially relevant during the summer is that of excrement and urine on the public highway, as the heat intensifies the bad smell and the risk of infections. Although regularly leaving excrement on the street is a clearly reprehensible act, it is even more so in the heat. In the case of urine, you are recommended to rinse with water the area where the dog has done a wee.

After recently seeing some antisocial behaviour of this kind, the Councillor for the Environment and the local police have intensified their surveillance of this kind of offence, which carries a fine of 40€.

Con el calor de estos meses es conveniente tener en cuenta que las altas temperaturas también afectan a nuestras mascotas. Por ejemplo, en el caso de los perros un golpe de calor puede resultar mortal. Para ello hay que intentar evitar los largos paseos durante las horas centrales del día. No solo por el calor ambiental, sino también por la temperatura del pavimento, que puede ser muy abrasivo para las almohadillas de los perros. De hecho, con una temperatura ambiental de 25ºC, el asfalto alcanza temperaturas de 52ºC, y los 31ºC ambientales se pueden traducir fácilmente en 62ºC en el pavimento expuesto al sol. Además, durante los paseos es recomendable llevar un poco de agua para que beba el animal y refrescar así a nuestra mascota. Todas estas medidas hay que tenerlas en cuenta muy especialmente si se tratan de perros mayores, de razas nórdicas o de hocico chato.

Otro aspecto de las mascotas que adquiere especial relevancia durante el verano es el de las deposiciones y orines en la vía pública, ya que el calor incrementa el mal olor y el riesgo de infecciones. Por lo que si de manera habitual, dejar las cacas en la calle es ya un acto claramente reprobable, en estas condiciones de calor es toda una necesidad. En el caso de los orines, se recomienda rociar con agua la zona donde el animal haya realizado el pis.

Después de observar estos últimos días algunos comportamientos incívicos de este tipo, desde la Concejalía de Medioambiente y la Policía Local han intensificado la vigilancia de este tipo en infracciones, que además acarrean una multa de 40€.

Pin It on Pinterest