965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Juan Salvador fent efectiu el val en la llibreria Dilatando Mentes.

El dilluns 19 d’abril es presentava el cartell d’activitats organitzades per la Regidoria de Cultura i la Biblioteca per a la celebració del Dia del Llibre. Una programació dissenyada per a evitar al màxim la presència en la biblioteca. La primera activitat ha estat la iniciativa #LLIBRESALCARRER, amb la que es van instal·lar pel poble 12 fitxes amb la coberta i dades d’un llibre de la biblioteca i una pregunta relacionada amb la temàtica del llibre. La fitxa presentava tres opcions de resposta i per esbrinar quina de les tres era la correcta s’havia d’escanejar un codi QR.

L’objectiu era donar a conèixer el fons de la biblioteca i segons el bibliotecari Pau Banyó Magraner, #LLIBRESALCARRER «ha tingut bastant de seguiment, ja que a través del programa de gestió dels codis QR hem pogut conèixer quanta gent veia cada fitxa i s’ha observat que hi ha hagut llocs on se n’han comptabilitzat desenes, mentre que en altres no hi ha hagut tantes, així que de cara a futures ocasions ja sabem on podem situar millor les fitxes».

Per la seua banda, el primer Concurs de Poesia Breu s’ha saldat amb quasi una desena de participants de totes les edats i amb un nivell tan igualat que la major part de la classificació s’ha decidit per tan sols un punt de diferència. Amb tot, el poema guanyador ha estat Segària, de Juan Salvador Mallol Taverner, qui s’ha emportat un val de 60€ en llibres. Entre els participant també es va sortejar un altre val de 30€, un premi que la sort va dipositar a les mans d’Adam Martí Garcia. Des de la regidoria, Sara Gil Peretó agraeix a «totes les aportacions que han fet totes persones que han participat, perquè n’hi ha hagut de molt boniques i emotives i que esperem poder compartir amb la resta de la ciutadania, encara que siga publicant-les a la web».

La setmana també va servir per iniciar la donació de bosses de tela a tots aquells que ja tinguen el carnet de la biblioteca, una iniciativa que segons Joan Orozco Mulet, qui en aquests moments s’encarrega de la biblioteca, «pretén fomentar que els usuaris es facen el carnet definitiu de la xarxa de biblioteques valencianes, de la que Beniarbeig ja en forma part, i per ara està funcionant prou bé, perquè en pocs dies hem repartit més de 30 bosses»

SEGÀRIA

Esplendorosa des de la DISTÀNCIA.
Essència de riquesa de la terra.
Repleta de FONTS el terme soterra.
El caminant et desitja amb ànsia.

De grisos i verds repleta la serra,
inevitablement en el cor irromps.
El VALOR dels esportistes no corromps,
qui et recorre a tu s’aferra.

Com a gegant de pedra sempre romans.
Envejosa està la mar salada.
Majestuós macís de matinada.
Patrimoni natural per als humans.

– J.M. –

La font de l’amor

Un dia ens van dir distància!
Al principi tenien molta ànsia
però amb família i amor
vam traure tots el seu valor.
I jo he aprés que la font de tot
es fer sempre les coses amb el cor.

– Luar i Eli –

MARE

Ella ja no somriu
perquè una font d’aigua negra
ha convertit
els seus somriures
en silenci, plors i crits.

Ella ja no maleeix
res li importa
després d’haver vist
que el valor consistia en decidir
a qui es deixava fora d’un llit.

Ella ja no abraça
sols observa
des de la distància
sola i deprimida
la injustícia d’aquest castic.

Ella ja no viu
però pensa
quan tornarà al meu fill
A ser tan feliç com ahir?

-Adam Martí Garcia –

Distància

Des de la distància,
gaudisc dels èxits
que li heu guanyat a la vida,
i pregue perquè tingau el valor
de fer front als entrebancs
i trobar la font de l’alegria.

– Xelo Torres –

QUAN PLOU ET RECORDE

Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.
De mi brollen sentiments a flor de pell,
que m’esborronen en mig de tots.
Naixent el valor dintre de mi,
com una font tímida que s’esgola
buscant la mar que ens separa.
Convertint la distància en estima,
mullant-me l’ànima al seu pas.
Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.

– Rebeca Mut –

Aquí y ahora

La ignorancia de un ser inteligente
que fija la mirada hacia detrás o hacia delante.
Que da valor sólo a lo que toca
y se alimenta de imágenes que él mismo retoca.
La sed ya no se la puede saciar la fuente.
El deseo que únicamente aprecia en la distancia.
El significado que adquiere ser fuerte
Ya poco tiene que ver con la desgracia.
Parar
Respirar
Mirarse a los pies
Y levantar el mirar.
¡Así és!

– Gora –

Juan Salvador fent efectiu el val en la llibreria Dilatando Mentes.

Monday 19th April saw the presentation of the poster detailing the activities organised by the Councillor for Culture and the library to celebrate Book Day. The programme was designed to avoid crowds of people in the library. The first activity was the #LLIBRESALCARRER, for which 12 cards were placed around the village, on each was the cover of a book from the library, along with some information about it and a question relating to the topic of the book. The card gave you a choice of three answers, and to check the correct answer, you had to scan a QR code.

The aim was to show the depth of the library resources and according to the librarian Pau Banyó Magraner, #LLIBRESALCARRER «was pretty successful, as through the management programme for QR codes, we were able to see how many people had seen each card, and we were able to identify that there were places where the card was seen by dozens of people, while others were seen by fewer people, so for future events we have a better idea of where to put the cards».

The first Short Poetry competition attracted about ten participants of all ages and of such equal quality that there was only a point difference in the scoring by the panel of judges. The winning poem was Segària, by Juan Salvador Mallol Taverner, who won a voucher for 60 € of books. A draw was also carried out with the names of all participants, and the winner of the 30 € voucher prize was Adam Martí Garcia. The councillor, Sara Gil Peretó, expressed her gratitude «for all the contributions from those who participated, as the poems were all beautiful and moving, and we hope to be able to share them all with the rest of the population, although it will be by publishing them on the web».

During the same week, the library started to give out fabric bags to everyone who has a library card, an initiative which, according to Joan Orozco Mulet, who is currently in charge of the library, «aims to encourage all users to take out a permanent card for the whole network of libraries in the Valencia region, of which Beniarbeig forms a part, and so far it is working well, because in only a few days we have given out more than 30 bags».

SEGÀRIA

Esplendorosa des de la DISTÀNCIA.
Essència de riquesa de la terra.
Repleta de FONTS el terme soterra.
El caminant et desitja amb ànsia.

De grisos i verds repleta la serra,
inevitablement en el cor irromps.
El VALOR dels esportistes no corromps,
qui et recorre a tu s’aferra.

Com a gegant de pedra sempre romans.
Envejosa està la mar salada.
Majestuós macís de matinada.
Patrimoni natural per als humans.

– J.M. –

La font de l’amor

Un dia ens van dir distància!
Al principi tenien molta ànsia
però amb família i amor
vam traure tots el seu valor.
I jo he aprés que la font de tot
es fer sempre les coses amb el cor.

– Luar i Eli –

MARE

Ella ja no somriu
perquè una font d’aigua negra
ha convertit
els seus somriures
en silenci, plors i crits.

Ella ja no maleeix
res li importa
després d’haver vist
que el valor consistia en decidir
a qui es deixava fora d’un llit.

Ella ja no abraça
sols observa
des de la distància
sola i deprimida
la injustícia d’aquest castic.

Ella ja no viu
però pensa
quan tornarà al meu fill
A ser tan feliç com ahir?

-Adam Martí Garcia –

Distància

Des de la distància,
gaudisc dels èxits
que li heu guanyat a la vida,
i pregue perquè tingau el valor
de fer front als entrebancs
i trobar la font de l’alegria.

– Xelo Torres –

QUAN PLOU ET RECORDE

Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.
De mi brollen sentiments a flor de pell,
que m’esborronen en mig de tots.
Naixent el valor dintre de mi,
com una font tímida que s’esgola
buscant la mar que ens separa.
Convertint la distància en estima,
mullant-me l’ànima al seu pas.
Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.

– Rebeca Mut –

Aquí y ahora

La ignorancia de un ser inteligente
que fija la mirada hacia detrás o hacia delante.
Que da valor sólo a lo que toca
y se alimenta de imágenes que él mismo retoca.
La sed ya no se la puede saciar la fuente.
El deseo que únicamente aprecia en la distancia.
El significado que adquiere ser fuerte
Ya poco tiene que ver con la desgracia.
Parar
Respirar
Mirarse a los pies
Y levantar el mirar.
¡Así és!

– Gora –

Juan Salvador fent efectiu el val en la llibreria Dilatando Mentes.

El lunes 19 de abril se presentaba el cartel de actividades organizadas por la Concejalía de Cultura y la Biblioteca para la celebración del Día del Libro. Una programación diseñada para evitar al máximo la presencia en la biblioteca. La primera actividad ha sido la iniciativa #LLIBRESALCARRER, con la que se instalaron por el pueblo 12 fichas con la cubierta y datos de un libro de la biblioteca y una pregunta relacionada con la temática del libro. La ficha presentaba tres opciones de respuesta y para averiguar cuál de las tres era la correcta se debía escanear un código QR.

El objetivo era dar a conocer el fondo de la biblioteca y según el bibliotecario Pau Banyó Magraner, #LLIBRESALCARRER «ha tenido bastante seguimiento, ya que a través del programa de gestión de los códigos QR hemos podido conocer cuánta gente veía cada ficha y se ha observado que ha habido lugares donde se han contabilizado decenas, mientras que en otros no ha habido tantas, así que de cara a futuras ocasiones ya sabemos donde podemos situar mejor las fichas».

Por su parte, el primer Concurso de Poesía Breve se ha saldado con casi una decena de participantes de todas las edades y con un nivel tan igualado que la mayor parte de la clasificación se ha decidido por tan sólo un punto de diferencia. Con todo, el poema ganador ha sido Segària, de Juan Salvador Mallol Taverner, quien se ha llevado un vale de 60 € en libros. Entre los participante también se sorteó otro vale de 30 €, un premio que la suerte depositó en las manos de Adam Martí Garcia. Desde la concejalía, Sara Gil Peretó agradece a «todas las aportaciones que han hecho todas las personas que han participado, porque ha habido de muy bonitas y emotivas y que esperamos poder compartir con el resto de la ciudadanía, aunque sea publicándolo la web».

La semana también sirvió para iniciar la donación de bolsas de tela a todos aquellos que ya tengan el carné de la biblioteca, una iniciativa que según Joan Orozco Mulet, quien en estos momentos se encarga de la biblioteca, «pretende fomentar que los usuarios se hagan el carné definitivo de la red de bibliotecas valencianas, de la que Beniarbeig ya forma parte, y por ahora está funcionando bastante bien, porque en pocos días hemos repartido más de 30 bolsas».

SEGÀRIA

Esplendorosa des de la DISTÀNCIA.
Essència de riquesa de la terra.
Repleta de FONTS el terme soterra.
El caminant et desitja amb ànsia.

De grisos i verds repleta la serra,
inevitablement en el cor irromps.
El VALOR dels esportistes no corromps,
qui et recorre a tu s’aferra.

Com a gegant de pedra sempre romans.
Envejosa està la mar salada.
Majestuós macís de matinada.
Patrimoni natural per als humans.

– J.M. –

La font de l’amor

Un dia ens van dir distància!
Al principi tenien molta ànsia
però amb família i amor
vam traure tots el seu valor.
I jo he aprés que la font de tot
es fer sempre les coses amb el cor.

– Luar i Eli –

MARE

Ella ja no somriu
perquè una font d’aigua negra
ha convertit
els seus somriures
en silenci, plors i crits.

Ella ja no maleeix
res li importa
després d’haver vist
que el valor consistia en decidir
a qui es deixava fora d’un llit.

Ella ja no abraça
sols observa
des de la distància
sola i deprimida
la injustícia d’aquest castic.

Ella ja no viu
però pensa
quan tornarà al meu fill
A ser tan feliç com ahir?

-Adam Martí Garcia –

Distància

Des de la distància,
gaudisc dels èxits
que li heu guanyat a la vida,
i pregue perquè tingau el valor
de fer front als entrebancs
i trobar la font de l’alegria.

– Xelo Torres –

QUAN PLOU ET RECORDE

Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.
De mi brollen sentiments a flor de pell,
que m’esborronen en mig de tots.
Naixent el valor dintre de mi,
com una font tímida que s’esgola
buscant la mar que ens separa.
Convertint la distància en estima,
mullant-me l’ànima al seu pas.
Quan plou et recorde.
Serà perquè sé que t’agraden els dies de pluja.
Serà perquè la pluja em toca quan tu ets lluny.

– Rebeca Mut –

Aquí y ahora

La ignorancia de un ser inteligente
que fija la mirada hacia detrás o hacia delante.
Que da valor sólo a lo que toca
y se alimenta de imágenes que él mismo retoca.
La sed ya no se la puede saciar la fuente.
El deseo que únicamente aprecia en la distancia.
El significado que adquiere ser fuerte
Ya poco tiene que ver con la desgracia.
Parar
Respirar
Mirarse a los pies
Y levantar el mirar.
¡Así és!

– Gora –

Pin It on Pinterest